สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “ชีวาโคซี่” ความ “พอเพียง” แบบ “5 in 1”
“ชีวาโคซี่” ความ “พอเพียง” แบบ “5 in 1”


จะว่าไปแล้วปรัชญาแนวคิดที่ว่าด้วย “ความพอเพียง” ที่ “พ่อหลวงรัชกาลที่ 9”ได้ทรงพระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นระยะกว่า 40ปีมาแล้วนั้นได้ถูกนำมาปรับประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมิใช่เฉพาะแค่ในภาค “เกษตรกรรม”เท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการลงทุน “อสังหาริมทรัพย์”สร้างผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ซึ่ง “ชีวาโคซี่” แบบ “5 in 1”ก็เป็นหนึ่งในการปรับประยุกต์ใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ “พอเพียง”ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท “อาคารพาณิชย์” + “โฮมส์ออฟฟิศ”โดยมีหลักการสำคัญ อันประกอบไปด้วย “3 ห่วง”, “2 เงื่อน” อันจะนำมาซึ่ง “4ผลลัพธ์” ที่จะสรุปสั้น ๆ แบบสังเขป ได้ดังต่อไปนี้สำหรับ “3 ห่วง” นั้นประกอบไปด้วย“ห่วงที่ 1” คือ “พอประมาณ”“ห่วงที่ 2” คือ “ มีเหตุผล”“ห่วงที่ 3” คือ “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี”ส่วน “2 เงื่อน” นั้นประกอบไปด้วย“เงื่อนไขที่ 1” คือ “เงื่อนไขความรู้” ที่ต้องรอบรู้,รอบคอบและต้องระมัดระวัง“เงื่อนไขที่ 2” คือ “เงื่อนไขคุณธรรม” ที่นอกจากจะต้องซื่อสัตย์,สุจริตแล้วยังต้องมีสติปัญญา,ขยัน,อดทน นอกจากนั้นยังต้องแบ่งปัน และต้องประหยัดสำหรับ “4 ผล” อันเกิดจากความ “สมดุลย์” ของการลงมือปฏิบัติภายใต้“กรอบ” (Configuration) ของ “3 ห่วง”, “2 เงื่อน” จะนำมาซึ่ง “ผลลัพธ์” ทั้ง 4มีซึ่งมีดังต่อไปนี้ คือ “ผลลัพธ์ที่ 1” คือ “ชีวิต” ที่ดีขึ้น, “ผลลัพธ์ที่ 2” คือ“เศรษฐกิจ” ที่ดีขึ้น “ผลลัพธ์ที่ 3” คือ “สังคม” ที่ดีขึ้น และ “ผลลัพธ์ที่ 4” คือ“สิ่งแวดล้อม” ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดเป็น “ความสมดุล” ที่มั่นคง , มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตซึ่งแนวคิดดังกล่าว “น้องพูนจิตต์ภัทร์” หรือ “น้องพูน”ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้รุ่นเยาว์ของชาว “คนรักบ้าน”ก็ได้น้อมนำเอาหลักคิดดังกล่าวนี้นำมาปรับประยุกต์ใช้ ในการดำเนินการปรับปรุง“อาคารพาณิชย์” + “โฮมส์ออฟฟิศ” ย่าน “หอการค้า”โดยเริ่มจากการทำร้านขายขนมและร้านกาแฟเล็ก ๆ เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว(ตอนที่เริ่มต้นนั้นยังเรียนอยู่ชั้น ม.2 จะขึ้น ม.3)ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์และสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดพร้อมกับสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง (อยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในบทพระราชนิพนธ์ “มหาชนก”) พร้อมจะ“เผชิญกับปัญหา” และ “ฝ่าฟันอุปสรรค” ด้วย “Mind Set”แบบ“ไม่ยอมแพ้ก็ไม่พ่ายแพ้” และ “ไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลว” จนกระทั่งมา “ตกผลึก”ค้นพบ “จุดสมดุล” ที่ลงตัวเกิดเป็น “ชีวาโคซี่” แบบ “5 in 1”ที่จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในเป็น “นวัตกรรมอสังหา ฯ” ที่ “น้องพูน”ให้คำจำกัดความว่า “Multi - Functional Real Estate” ซึ่งเป็นการพัฒนาอสังหาฯประเภท “อาคารพาณิชย์” + “โฮมส์ออฟฟิศ” ที่จะต้องมีความ “เข้าใจ”+ “เข้าถึง” จน“ตกผลึก” แล้วจึงค่อยคิด “พัฒนา” เป็น “อสังหาฯ แบบบูรณาการ” ที่มี “ภูมิคุ้มกัน”ในรูปแบบผสมผสานของกิจกรรมต่าง ๆ ถึง 5กิจกรรมในอาคารคูหาเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวครับตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ของการเรียนรู้ จากเด็ก “นักเรียนมัธยม” ชั้น ม.2 ขึ้นม.3 “โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” เติบโตขึ้นจนเป็น “นิสิตคณะทัตแพทย์” ชั้นปีที่ 2ขึ้นปีที่ 3 ของ “มหาวิทยาลัยรังสิต” จากการที่ได้น้อมนำเอาวิถีคิดเศรษฐกิจ“พอเพียง” ที่นำมาปรับประยุกต์ใช้ เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการลงทุน“อสังหาฯ แบบบูรณาการ” ที่มีค่ามากอย่างยิ่งครับ เป็นการ“ผสมผสานอย่างสมดุล” ของกิจกรรมทั้ง 5 ประเภทโดยเริ่มจาก “กิจกรรมที่ 1” เป็น“Coffee Shop” ให้บริการน้ำชา กาแฟ ไม่ว่าจะเป็น “อเมริกาโน่”, “เอสเปรสโซ่”,“ลาเต้” ฯลฯ รวมถึงไอครีมโฮมเมท, เบเกอรี่, เค้ก ฯลฯ รสเลิศที่หลากหลาย ส่วน“กิจกรรมที่ 2” คือ “ร้านอาหาร” ที่ให้บริการอาหารทั้งไทยและเทศไม่ว่าจะเป็นเมนูยอดฮิตอย่าง “กระเพราไก่กรอบ”, “สปาเก็ตตี้ขี้เมา”, “พิซซ่า” ฯลฯ“กิจกรรมที่ 3” เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เรียกว่า “Co-Living Space” ที่ถูกออกแบบให้รองรับกิจกรรมที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่งครับ“กิจกรรมประเภทที่ 4” คือ “Art Gallery” เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงต้องการพื้นที่แสดงผลงานและกิจการประเภทสุดท้าย เป็น “กิจกรรมประเภทที่ 5” เกี่ยวกับที่ “พักอาศัย”โดยออกแบบให้เป็น “มินิอพาร์ทเม้นท์” รวมทั้งเป็น “โฮสเทล”ให้เป็นห้องเช่าทั้งรายวันและรายเดือนก็ถือได้ว่า ครบถ้วนทุกกระบวนความ แบบ“5 in 1” ตามแนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวยแบบยั่งยืน หากพิจารณาแบบผิวเผินก็อาจจะดูเหมือนเป็นก้าวเล็ก ๆ ของ “น้องพูน”ครับ แต่แท้จริงแล้วเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเกือบ 5 ปี “ลองผิดลองถูก” จน “ตกผลึก” เกิดเป็น “ชีวาโคซี่” ย่าน“หอการค้า” เป็น “นวัตกรรมอสังหาฯ” ที่มีความลงตัว และมี “ภูมิคุ้มกัน”เป็นอย่างยิ่งครับ ซึ่งในอนาคต “น้องพูน” ก็มีเป้าหมายที่จะขยายสาขา “ชีวาโคซี่”ออกไปเป็น “เชน” (Chain) ในลักษณะ “เครือข่าย” หรือ “เน็ตเวิร์ค” (Network)ของ “อสังหาฯ บูรณาการ” ประเภท “โฮมส์ออฟฟิศ” + “อาคารพาณิชย์” แบบ “5 in1” นี้ให้กระจายออกไปทั้งประเทศตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี การเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงของ “ชีวาโคซี่”ผมได้ทำหน้าที่ “สถาปนิก” และ “พี่เลี้ยง”ที่ติดตามเฝ้าดูและเอาใจใส่รวมทั้งให้คำปรึกษาหารืออันเป็นกระบวนการเติบโตขึ้นภายใต้พื้นฐานแห่ง “ความพอเพียง”อย่างแท้จริงที่จัดได้ว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของ“อาคารพาณิชย์” หรือ “โฮมส์ออฟฟิศ” ที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์081-4218323 หรือ เข้าร่วมฟังการบรรยายของผมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 - 26พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ก็สามารถโทรมาสำรองจองที่นั่งได้ด้วยเช่นกันโครงการพัฒนา “ชีวาโคซี่” ย่าน “หอการค้า” แบบ “5 in 1”ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนา “อสังหาฯ บูรณาการ” แบบ “พอเพียง”ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดครับสำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้คงมีเพียงแค่นี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้จาก “เว็ปไซต์” ยอดฮิตคนรักบ้านwww.homeloverthai.com ครับ

<Previous   Next>