สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow บ้านไม่บาน Update arrow การลงทุนใน “อสังหาฯ+บูรณาการ”ที่มีความเสี่ยงต่ำประเภท “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”
การลงทุนใน “อสังหาฯ+บูรณาการ”ที่มีความเสี่ยงต่ำประเภท “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”

 

การลงทุนใน “อสังหาฯ+บูรณาการ”  ที่มีความเสี่ยงต่ำประเภท  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”

ในสไตล์ “อกาลิโก” + “ไฮโซ” + “โลว์คอส”

โชคดีครับที่ผมได้มีโอกาส “เรียนรู้” และ “รับรู้” ทั้ง   คุณค่า”  + มูลค่า  ทั้งจากการที่ได้ช่วยผู้อื่นให้ได้เป็นเจ้าของและจากการที่ผมได้เป็นเจ้าของ  อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน  ที่ “งามง่าย   พอเพียง   อันเป็นทั้งที่รักและที่พักอาศัย”  หลายแห่งกระจายในสถานที่ต่าง ๆ  กันไปทั่วประเทศ        เพราะในความเป็นจริงแล้ว  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ในรูปแบบของการลงทุนต่าง ๆ  ที่ผมจะนำเสนอเป็นตอนต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาระสำคัญในการดำรงชีวิตครับ   เพราะเป็น  1  ในปัจจัย  4   ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในระดับพื้นฐานทั้งสิ้น  สำหรับผมแล้ว “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ก็คือ  บ้านไม่บาน ของ “คนเมือง” อีกรูปแบบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของ “รูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ” ที่สะท้อนถึง “วัฒนธรรมการกินอยู่ใหม่”    ไปจนถึง  “รูปแบบที่ทันสมัยและร่วมสมัยใหม่”   (MODERN +  CONTEMPORARY ARCHITECTURE )  ซึ่งสำหรับผมแล้วความหลากหลายใน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยใหม่ ๆ นั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย  หากไม่มีกระบวนการ “อนุรักษ์” +  “สืบสาน”  + “พัฒนา”   จนตกผลึกเกิดเป็น “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์  “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส”  ที่สามารถให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น สวยงามยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น  เพราะสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายมากขึ้น  ที่สำคัญ  คือมี “ภูมิต้านทาน” มากขึ้นต่อ “วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ + สังคม + การเมือง”    ในปัจจุบันที่ขาดซึ่งเสถียรภาพมากขึ้นและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไปของกระแส  โลกาภิวัตน์ มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การเปิด  “AEC”  เสรีอาเซียน”  ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ครับ  
images/stories/ภาพ 1.jpg

 ตลอดระยะเวลา  25   ปีที่ผ่านมา  ผมมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอที่จะทำการพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและทำการพัฒนาระบบการก่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” เพื่อรองรับการขยายตัวในรูปแบบใหม่ๆ  ของการพักอาศัย    รวมไปถึงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ    โดยผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่พัฒนารูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” เพื่อของตัวผมเองเพียงคนเดียว  แต่จะขยาย “องค์ความรู้” ที่ได้มาจากการลองผิดลองถูกกว่าสองทศวรรษนำไปถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้  เพื่อให้นำไป “ต่อยอด” ทางความคิด  เพื่อให้ “เป็นศักดิ์ เป็นศรี  เป็นคุณงามความดี”  อันจะนำไปสู่กระบวนการ “บ้านสวย  เมืองงาม” อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงในการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ของผู้ที่เป็นเจ้าของ  

ในความคิดเห็นของผมผู้ที่ลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  นั้นถือได้ว่าเป็น  “SMEs  หรือ “ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก” อีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเป็นการลงทุนที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยและมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ    หากมีการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบแบบ “รู้เขารู้เรา” และ “ไม่เล็งผลเลิศ” จนเกินไป  รวมทั้งการ  “เปิดทางถอย” เมื่อตกอยู่ใน “สภาวะคับขัน”   จึงควรที่จะเป็นการลงทุนแบบ “งามง่ายและพอเพียง”    ทั้งยังเป็นการแสวงหา  “ดุลยภาพ” ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหา “ประโยชน์” จากการลงทุน    กับการแสวงหา “ความสุข” ที่ลงตัวพอเหมาะพอดีกัน   ในความเห็นของผมการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ยังเป็นการให้เกียรติกับเงินรายได้ที่ค่อยทะยอยมาทีละน้อยละน้อย  และยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ  ให้รู้จัก “ประหยัด  มัธยัสถ์ และอดออม” แบบไม่ต้องรีบร่ำรวย   ค่อยเดินทีละก้าว   กินข้าวทีละคำเป็นการเติบโตแบบมั่นคง  มั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับ 

สำหรับผมจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการที่ได้มีโอกาสทั้งช่วยผู้อื่นและในบางครั้งก็เป็นการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ของผมเอง   ได้มีโอกาส “ลองผิด  ลองถูก”  มายาวนานตลอดระยะเวลากว่า  25  ปี   ที่ผมถือว่าเป็นอาชีพที่ “สมถะ” และ “อิสระ”  อีกทั้งยังได้รับ “ประโยชน์” และ “ความสุข” ควบคู่กันไป  อันนำไปสู่การ “เรียนรู้” และ “การค้นพบตัวตนที่แท้”ของผมโดยผ่านการลงทุนใน  “อสังหาริมทรัพย์” แบบ “บูรณาการ”  ที่มี  “ความเสี่ยงต่ำ”  ประเภท  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์  “อกาลิโก”+ “ไฮโซ” + “โลว์คอส”  ครับ   สำหรับการโหมโรงของสาระน่ารู้ของการลงทุนใน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”   สำหรับเดือนนี้คงมีสาระน่ารู้เพียงแค่นี้    ท่านที่สนใจที่จะลงทุนใน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com  หรือ สอบถามทางอีเมลล์ได้ที่    ผมยินดีตอบทุกข้อข้องใจในทุกปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทุน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ครับ 
images/stories/ภาพ 2.jpg

<Previous   Next>
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 1

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 2

 

  

 อพาร์ทเม้นท์ไม่บานที่เบิกบานเพื่อนักศึกษาย่าน .ธุรกิจบัณฑิตย์

images/stories/uuuuuu10.jpg

ในบรรดารูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดการลงทุนนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เพื่อนักศึกษา นับได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานยอดนิยมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะหากสังเกตดูกันให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งจะพบว่าบริเวณใดที่เป็นแหล่งสถานศึกษาในบริเวณนั้นโดยรอบจะพบเห็นหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใกล้สถานศึกษากันเป็นจำนวนมากและมักจะไม่เพียงพอกับความต้องการของปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

อ่ า น ต่ อ . . .

แก่น ใน  การลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด” 


images/stories/ภาพประกอบ 11111.jpg

คงต้องยอมรับกันนะครับว่า ในปัจจุบันกระแสการลงทุนในอสังหาฯราคาประ หยัดเช่นคอนโดฯราคาประหยัด,โรงแรมราคาประหยัด,อพาร์ทเม้นต์ราคาประหยัด ฯลฯ กำลังเป็น เทรนด์ที่มาแรงแซงโค้งการลงทุนในอสังหาฯประเภทอื่น ที่เคยทำกันมาในอดีตหลายครั้งหลายคราที่บรรดาคนทั่วไปแม้แต่ผมเองก็มักจะหลงไปจากแก่นซึ่งเป็นสาระสำคัญอันเป็นหลักในการลงทุนอสังหาฯราคาประ หยัดซึ่งในความคิดของผมแล้วแก่นนี้มีความสำคัญเป็นที่สุดในการพัฒนาทั้งในด้านวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ครับ  ผมมักจะย้ำเสมอ ว่าให้หาแก่นให้พบไม่ว่าจะคิดอ่านทำกิจการงานใด

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400