สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow ขั้นตอนการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ (2)
ขั้นตอนการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ (2)

ขั้นตอนการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ (2)
 

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน  ดังที่ผมได้ย้ำเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงแนวคิดที่ว่า  "การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์อันจะนำเราไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้นต้องเป็นการพัฒนาที่ผลิหน่อต่อยอดจากของดีมีอยู่อันเป็นรากแก้วของชุมชน"ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการผสมผสานความงดงามของสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองเพชร 3 แห่งหลอมรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ พระราชวังบ้านปืน พระนครคีรี และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เกิดเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ไปพร้อมกับการใช้งานที่หลากหลาย โดยใช้องค์ประกอบที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น เช่น การใช้ระเบียงรอบลาน ทำให้กันแดดกันฝนได้ดีเยี่ยม และเกิดพื้นที่นั่งเล่นเอนกประสงค์เย็นสบายทั้งวัน

ขั้นตอนการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ (2)

          ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้นำเสนอเบื้องหลัง เบื้องลึกกว่าจะเป็นอาคารที่งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พักหลังนี้ รวมทั้งมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ประหยัดพลังงาน  อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ข่มมนุษย์  ข้อคิดต่าง ๆ เหล่านี้หละครับ เป็นหัวใจที่สำคัญของสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงและก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบของสถาปนิกที่มีผลงานโดดเด่นของกระเบื้องเจียระไนตราเพชร   ในสัปดาห์นี้ผมได้นำรูปแบบของการคลี่คลายจากแบบร่างหรือภาพเสกตที่ได้นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบอาคารมีการศึกษาทั้งในด้านความสัมพันธ์ของมวลอาคาร  รูปทรงอาคารและที่ว่างเปิดโล่งของอาคาร  (ที่บรรดาสถาปนิกมักจะเรียกทับศัพท์ว่า mass , form & space)  ซึ่งในการออกแบบอาคารบ้านเรือนที่ดีนั้น  ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 องค์ประกอบจะต้องสมดุล   ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาถึงวัสดุ อุปกรณ์ อาคารต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันและยังจะต้องคิดไปไกลถึงระบบ ระเบียบ และวิธีการก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อนสร้างได้รวดเร็ว มีราคาประหยัดและจะทำอย่างไรให้ช่างท้องถิ่นสามารถก่อสร้างได้  เพราะหมายถึงเมื่อใช้อาคารไปได้ระยะหนึ่ง  อาจจะเป็นระยะเวลา สิบถึงยี่สิบปีข้างหน้า  อาคารต้องการซ่อมบำรุงก็สามารถใช้ช่างท้องถิ่นที่มีอยู่เข้ามาดำเนินการได้

ขั้นตอนการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ (2)

          จะเห็นได้ว่าการที่จะทำการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมหรืออาคารบ้านเรือนแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ขึ้นมาสักหนึ่งหลังนั้น   มิใช่ทำได้ง่าย  ๆ จะต้องคิดและปฏิบัติเป็นแบบองค์รวม เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ที่ว่าด้วย ดิน ฟ้า อากาศ แดด ลม ฝน พืชพรรณไม้  รวมทั้งองค์ความรู้ทางภูมิสังคมที่ว่าด้วยศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอันเป็นมรดกของ ปู่ ย่า ตา ทวด ที่ได้สั่งสม รักษาเอาไว้ให้พวกเรา แต่น่าเสียดายนะครับ บางครั้งเรากลับไปหลงใหลได้ปลื้มกับกากเดนทางวัฒนธรรมแดกด่วนของต่างชาติ   หลงลืมของดี มีอยู่ไปเสียฉิบ ผมจึงอยากจะวิงวอนแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน  หากในอนาคตคิดจะสร้างอาคารบ้านเรือนก็อย่าลืมเตือนสติให้นึกถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์และต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในฝีมือช่างไทย และ เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบพอเพียงของไทย

ขั้นตอนการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ (2)

          อาคารสหกรณ์แบบพอเพียง ท่ายาง เพชรบุรี หลังนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ครับว่า   สถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ไม่ใช่อาคารที่เชย  ล้าสมัยแต่ในทางกลับกันกลับเป็นอาคารที่ล้ำสมัย ใครเห็น  ใครก็ชอบ  ใครเห็น  ใครก็ชม  และสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของอาคารอย่างครบถ้วน  ลองหลับตานึกภาพดูสิครับว่าหากเรามีอาคารประเภทนี้อยู่เต็มบ้าน เต็มเมือง ไปหมด  อยู่ที่ไหนก็สะท้อนความมีเอกลักษณ์ของที่นั่น   ประเทศเราคงจะสวยงามไม่แพ้ประเทศใดในโลก  หลายท่านอาจจะบอกว่าผมเป็นคนช่างฝันแต่ผมก็มักจะพูดเสมอว่า (ความฝัน ความหวังของผมที่จะทำให้บ้านสวย เมืองงามนั้น เป็นของฟรี  ผมฝันได้ทุกวัน  ไม่มีใครมาเก็บสตังค์หรอกครับ)  แต่ถึงผมจะเป็นคนช่างฝันแต่อย่าให้ผมมีโอกาสนะครับ  ผมลงมือทำทันที เหมือนอาคารสหกรณ์ที่มีเอกลักษณ์และพอเพียงที่ท่ายาง เพชรบุรี หลังนี้  ฝันจริง  ออกแบบจริงและกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างจริงครับ

ขั้นตอนการออกแบบเพื่อแสวงหาสถาปัตยกรรมแบบพอเพียงที่มีเอกลักษณ์ (2)
<Previous   Next>