สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow มาร่วมกันฟื้นฟูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 5 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พวกเราชาวคนรักบ้าน (2)
มาร่วมกันฟื้นฟูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 5 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พวกเราชาวคนรักบ้าน (2)

มาร่วมกันฟื้นฟูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 5 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พวกเราชาวคนรักบ้าน (2)          สวัสดีปีใหม่ครับ แฟน ๆ ชาวคนรักบ้านการเลือกตั้งเพิ่งผ่านพ้นไปหมาด ๆ สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ก็สุข สดชื่น สมหวังฉลองปีใหม่อย่างเบิกบานกันถ้วนหน้า ใครรักใคร ชอบใครก็เลือกกันด้วยตัวของท่านเอง จะมาน้อยเนื้อ ต่ำใจว่าเลือกคนไม่ดีเข้าสภาไม่ได้นะครับ  จะแก้ไขได้อีกทีก็ตอนเลือกตั้งคราวหน้า   

          สำหรับผมเองได้ประกาศตัวชัดเจนแล้วครับว่า การเมืองไม่ขอยุ่ง มุ่งแต่การบ้านเพียงอย่างเดียว และไม่ขอเป็นนักการเมือง เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีหลายพรรค หลายพวกที่เชิญชวนให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองก็ได้ปฏิเสธไปอย่างสุภาพว่าไม่อยากเป็น "นักการเมือง" ครับ  แต่ขอเป็น "นักการบ้าน" ขอเป็นเพื่อนกับทุกพรรคที่มุ่ง ฟื้นฟู ปัจจัยสำคัญทั้ง 5 ประการ  ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ยืนบนวิถีของความพอเพียง  เดินทางสายกลางที่หลักศาสนา เรียกว่า "มัชฌิมาปฏิปทา"   ไม่ใช่แบบพรรคการเมืองที่เอาคำว่ามัชฌิมาไปตั้งชื่อนะครับ  แต่จะเป็นการเมืองที่เดินบนเส้นทางสายกลางจริงหรือไม่ นักการบ้านอย่างผมก็คงไม่สามารถหยั่งรู้ในใจของนักการเมืองอย่างเหล่านั้นได้  แต่จะว่าไปแล้ว หลักมัชฌิมาปฏิปทาที่ได้ถูกสอนมากว่าสองพันห้าร้อยปีตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนั้น แท้จริงแล้ว คือ การเดินสายกลางไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปและเป็นหัวใจของพวกเราชาวคนรักบ้าน  ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสมดุลในทุกมิติของบ้าน มีเงินก็ใช้แต่พอเหมาะ พอดี แบบมีน้อย ใช้น้อย ค่อยบรรจง  ดั่งคำโบราณรุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ได้ปลูกฝังมาเป็นคาถาแห่งความพอเพียงที่ว่า  "มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท   อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์  มีน้อย ใช้น้อย ค่อยบรรจง  อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน"  หากแฟน ๆ ชาวคนรักบ้านพิจารณาตามคำสอนนี้ให้ดีจะเห็นว่า เป็นวิถีชีวิตที่ครบถ้วนถึงพร้อมไม่ใช่อยู่อย่างอัตคัดขัดสน ดังคำพูดที่ว่า "อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์"  หลักความพอเพียงนี้หละครับ   ผมอยากให้สะท้อนออกมาให้เห็นเด่นชัดในรูปแบบปัจจัยที่สำคัญอันเป็นพื้นฐานทั้ง 5 ประการ  ได้แก่ ปัจจัยเรื่องอาหาร, ปัจจัยเรื่องเครื่องนุ่งห่ม,ปัจจัยเรื่องยารักษาโรค,  ปัจจัยเรื่องที่อยู่อาศัยและสุดท้ายปัจจัยเรื่องการศึกษาเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางความคิดทั้งในด้านความรู้ทางด้านวิทยาการและทางจริยธรรมควบคู่กันไป  ปัจจัยข้อสุดท้ายสำคัญมากนะครับ   เพราะที่ผ่านมาประเทศชาติบอบช้ำหนักหนา สาหัส ก็เพราะถูกคนฉลาดที่ไร้จริยธรรมโกง เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า  ผู้คนในสังคมแบ่งเป็นก๊ก  เป็นเหล่า  เป็นฝัก  เป็นฝ่าย ไม่รู้รักษ์สามัคคีแม้แต่สมาชิกในครอบครัวก็ยังมีความเห็นแตกแยกไม่ลงรอยกันเลยครับ

มาร่วมกันฟื้นฟูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 5 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พวกเราชาวคนรักบ้าน (2)

            สำหรับสัปดาห์นี้ ผมขอนำเสนอรูปแบบที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมืองที่กำลังมาแรงแซงโค้งเพราะสามารถตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวที่เรียกว่า บ้านคนเมืองหรืออพาร์ตเม้นท์ไม่บาน ผมขอนำเสนอรูปแบบ อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน ซุปเปอร์ ฮิต ตลอดกาลที่แฟน ๆ เรียกร้องขอกันมามากเหลือเกิน 4-5  รูปแบบ  เพื่อให้แฟน ๆ ชาว อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน ได้นำไปต่อยอดซึ่งสำหรับผมแล้วนับได้ว่าเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่สำคัญอีกก้าวหนึ่ง อันจะนำเราไปสู่กระบวนการบ้านสวย เมืองงามและยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิตของผู้คนรวมไปถึงรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ 5 ประการ ที่เราต้องเร่งฟื้นฟู ปรับปรุงให้ถึงพร้อม

มาร่วมกันฟื้นฟูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 5 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พวกเราชาวคนรักบ้าน (2)

            อยากฝากปัจจัยพื้นฐานทั้ง 5 ประการนี้  จาก "นักการบ้าน" ที่ไม่มีอำนาจ วาสนา อย่างผม ถึง "นักการเมือง" ที่กำลังจะเข้ามาบริหารจัดการประเทศหลังปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้นึกถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ เดินตามแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียง  อีกทั้งเดินสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ปัจจัยพื้นฐานข้อใดที่หย่อนยานก็เร่งรัดจัดการให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี  เพียงแค่นี้สังคมไทย  ก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่สุดในโลก  ผมมีเพื่อนชาวต่างประเทศคนหนึ่ง เคยพูดกับผมไว้หลายปีที่แล้วว่า  เมืองไทยนี้แสนดี  ดินดี  น้ำดี  อากาศดี  แดดดี  ลมดี  ฝนดี  อาหารอุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่างดีเกือบหมด เสียอย่างเดียว  คนไทยไม่ค่อยจะดีเพราะไม่มีระเบียบวินัย  ฉลาดแต่ไม่เฉลียวหรือฉลาดแต่แกล้งโง่  ไม่รู้จักบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นของดีมีอยู่  ก็เอาไปคิดเอาเองนะครับว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริง  สัปดาห์นี้มีเท่านี้ครับ   

มาร่วมกันฟื้นฟูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 5 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พวกเราชาวคนรักบ้าน (2)
          พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ปีใหม่ ฟ้าใหม่ ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทุกความเชื่อ ทุกศาสนา อีกทั้งบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็น "หลักชัย" ของบรรดาคนรักบ้าน คุ้มครองป้องภัยอีกทั้งขอให้โชคดีมีชัยอยู่รอดปลอดภัยทุกท่าน ในปีหนูนี้ครับ
<Previous   Next>