สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

วิลล่าบายน (1)

          สวัสดีครับ แฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานก็เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับ ที่ผมได้นำเสนอแนวคิดแบบอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ (ECO + CULTURAL DESIGN) ในการออกแบบอาคารบ้านเรือนของผม ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณบรรดาแฟนพันธ์แท้ชาวบ้านไม่บานทั่วประเทศที่ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม โดยเข้าชมผ่านเว๊ปไซด์ http://www.homeloverthai.com/ ซึ่งมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมบานกว่าสี่แสนสี่หมื่นเพจวิวต่อเดือนแล้วครับ  แต่จะว่าไปแล้วแนวคิดแบบอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ คือ แนวทางการแสวงหาสัญลักษณ์อันจะนำไปสู่รูปแบบอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันเป็น "ของดีที่มีอยู่" ในผืนดินสุวรรณภูมิของหมู่เฮาชาวคนรักบ้านที่สามารถจะอวดสายตาแก่ชาวโลกอย่างไม่อายใคร   สำหรับในสัปดาห์นี้ ผมจะนำเสนอรูปแบบบ้านไม่บานที่มีรูปแบบพิเศษ ซึ่งผมขอเรียกว่า บ้านแบบวิลล่าบายน    ซึ่งผมใช้หลักอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ มาเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานออกแบบ     ซึ่งแนวคิดนี้ ใช้ได้สำหรับทั้งอาคารบ้านเรือนที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่

 

วิลล่าบายน (1)

          ดังที่ผมได้เรียนให้ทราบถึงความพยายามที่จะเอาแนวคิดทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือเคาเจอรับดีไซน์ (CULTURAL DESIGN) เข้ามาหลอมรวมผสมผสานกับแนวคิดแบบอีโคดีไซน์ (ECO DESIGN) ซึ่งเป็นแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแสวงหาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็ม (ECO-SYSTEM)  รวมทั้งการนำแนวความคิดของหลักโหงวเฮ้ง 5+1 ประการที่ผมมักจะตอกย้ำพร่ำบอกกับแฟน ๆ ตลอดมา นำมาเป็นองค์ประกอบหลอมรวมกันแบบรู้รักษ์สามัคคีในการทำงานออกแบบซึ่งหลักการสำคัญทั้ง 6 ประการมีรายละเอียด โดยคร่าว ๆ ดังนี้ครับ  

ข้อหนึ่ง คือ การออกแบบอาคารบ้านเรือนให้เหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพอากาศแบบร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตรของผืนดินสุวรรณภูมิและในขณะเดียวกันก็สามารถธำรงค์คงอยู่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับสายลม แสงแดด สายฝน ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อีกทั้งกลมกลืนกับพืชพรรณไม้รวมทั้งผู้คนที่จะเข้ามาใช้อาคารบ้านเรือนดังกล่าว

ข้อสอง คือ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ขอให้ท่องให้ขึ้นใจและระลึกอยู่เสมอว่าพวกเราชาวคนรักบ้านจะพยายามที่จะใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นก่อน    ส่วนวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศจะใช้ก็ต่อเมื่อวัสดุในประเทศไม่มีแล้วเท่านั้น 

ข้อสาม คือ กระบวนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยหรือล้ำสมัยไฮเทคจนเกินไปหรือล้าสมัยโลเทคจนเกินไป  ซึ่งผมขอฟันธง ณ วันนี้ว่าในอนาคตระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปหรือระบบพรีแฟบบริเคชั่น (PRE-FABRICATION) จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะในอนาคตปัญหาเรื่อง การขาดแคลนแรงงานและความผันผวนของราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างรวมทั้งการควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างที่ต้องเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วจะเป็นตัวแปรสำคัญ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 15-25 %  (ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา)  ก็ทำให้ปั่นป่วนกันไปทั้งวงการครับ จะวัดว่าใครเป็นมืออาชีพของจริงหรือของเก๊ก็วัดกันในช่วงนี้แหละครับ   

ข้อสี่ การตกแต่งภายในแบบงามง่าย พอเพียง และควรที่จะต้องคิดไปพร้อม ๆ กับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ และจะต้องไม่มีการทำซ้ำ  ทำซ้อน  โดยเด็ดขาด 

ข้อห้า  การทะนุบำรุงดูแลรักษาอาคารเมื่อสร้างแล้วเสร็จก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามครับ     

สำหรับข้อสุดท้าย  อาคารเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นทั้งที่รักและที่พัก ซึ่งทั้งหกข้อของหลักโหงวเฮ้ง 5+1 ประการ ที่ผมได้กล่าวนี้เป็นกรอบทางความคิดในการทำงานร่วมกับแนวคิดแบบอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ที่ผมได้ใช้มานานนับสิบปีและก็ได้ผลดีเสมอมาครับ

วิลล่าบายน (1)

            สำหรับบ้านไม่บานแบบ วิลล่าบายน ที่ผมใช้หลักอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ผสมผสานกับหลักโหงวเฮ้ง 5+1 ประการหลังนี้  เป็นบ้านพักในสไตล์รีสอร์ทริมชายทะเลที่ผมต้องการสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปะแบบบายนที่มีอายุย้อนหลังไปหลายร้อยปีก่อน   ถ้าแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าบ้านไม่บาน วิลล่าบายน หลังนี้ ได้ใช้องค์ประกอบทางศิลปวัฒนธรรมแบบบายนโบราณ ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปทรงหลังคาทรงโค้ง แบบปลายสอบเข้า ซึ่งในศัพท์ทางช่างเรียกว่า อาช (ARCH) และ มีสระน้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ  นอกจากนั้นยังมีการนำเอาองค์ประกอบที่เป็นลักษณะเด่นของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบบายน มาใช้ประดับประดาตกแต่งอาคาร เช่น เสาลูกมหวดและบลารี ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น แม้แต่การใช้หินทรายแกะสลักบนทับหลังบริเวณเหนือซุ้มประตูทางเข้าที่มีรูปแบบลวดลายตามคตินิยมตามความเชื่ออันเป็นมงคลแบบพราหมณ์  สำหรับสัปดาห์นี้พื้นที่หมดแล้วครับ  หลายท่านเมื่อเห็นแบบวิลล่าบายน    มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีรูปแบบที่น่าสนใจสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาพักได้อย่างแน่นอน  ดังนั้นจะเห็นว่าพอผมนำเอาแนวคิดแบบอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ มาหลอมรวมกับหลักโหงวเฮ้ง 5+1 ประการ ก็สามารถนำเราไปสู่รูปแบบอาคารบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์อันเป็นการต่อยอดรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมบนผืนดินสุวรรณภูมิของเราเองครับ เอาไว้สัปดาห์หน้ามารับรู้ รับทราบ ถึงรายละเอียดของ วิลล่าบายน กันต่อในภาคสอง สวัสดีครับ

วิลล่าบายน (1)
                
วิลล่าบายน (1)
<Previous   Next>