สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

วิลล่าบายน 3

                สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน   สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วครับ  ที่ผมได้นำเสนอรูปแบบบ้านไม่บานที่เรียกว่า "วิลล่าบายน"  เป็นบ้านในสไตล์รีสอร์ทตากอากาศ มีบริเวณที่จัดไว้สำหรับสร้างสระว่ายน้ำและชานบ้านเพื่อชื่นชมสายลม แสงแดดและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันสวยสดงดงาม  ซึ่งบ้านไม่บานในชุดวิลล่าบายนนี้  มีทั้งหมด 3 แบบครับ ที่แฟน ๆ ได้ชมกันไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา  เป็นวิลล่าบายนแบบ A ขนาด 3 ห้องนอน   ส่วนในสัปดาห์นี้ เป็นวิลล่าบายนแบบ B ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแบบ A เพียงเล็กน้อย   เหตุผลที่ผมเรียกว่า  วิลล่าบายน  ก็เพราะผมได้เอาแนวคิดแบบอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์  เข้ามาเป็นกรอบทางความคิดในการออกแบบ  ซึ่งอีโคดีไซน์ ก็หมายถึง  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยืนยง คงอยู่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่จำกัด   อย่างมีสติและรอบคอบ  ช่วยกันถนอมรักษาเหลือไว้ให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้มีใช้     เป็นรูปแบบของการใช้ทรัพยากรแบบพอเหมาะพอดี  พอเพียงและก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด    

วิลล่าบายน 3

          ผมอยากเตือนสติแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานทุกท่านนะครับว่าในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนทุกหลังนั้น  น้ำทุกหยด  ทรายทุกเม็ด  หินทุกก้อน ปูนซีเมนต์ทุกถุง  เหล็กทุกเส้น   ก็ล้วนแล้วแต่ไปเบียดเบียนจากธรรมชาติมาทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น   ทรายก็สูบขึ้นมาจากแม่น้ำหรือขุดขึ้นมาจากบ่อทราย  หินก็ได้มาจากการระเบิดภูเขา  ส่วนปูนซีเมนต์ก็มาจากการระเบิดเขาหินปูน   ซึ่งแต่เดิมล้วนแต่เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์  เป็นที่อยู่ของบรรดาสิงสาราสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสมุนไพร  ยารักษาโรค  ซึ่งการพินิจ พิเคราะห์ ในลักษณะนี้  ทุกครั้งที่ผมสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก   ผมจะเรียก การวิเคราะห์ลักษณะนี้ว่า Cradle to Grave Analysis  ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัว ก็จะแปลว่า  การวิเคราะห์เจาะลึกในรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของทรัพยากรนั้นๆ ตั้งแต่แรกเริ่มของต้นตอแหล่งกำเนิดที่เรียกว่า ตั้งแต่ เปลไกวเด็กที่ยังแบเบาะไปจนถึงหลุมฝัง อันเป็นการใช้ทรัพยากรขั้นสุดท้าย ซึ่งหากเรามีจิตสำนึกได้ถึงขนาดนี้ก็จะทำให้เรามีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงที่ไปที่มาว่าทรัพยากรแต่ละชนิด  อาทิเช่น   ไม้เนื้อแข็งแต่ละท่อน กว่าจะปลูกหรือกว่าจะโตเต็มวัยแล้วถูกมนุษย์ตัดโค่นเป็นท่อนซุงแล้วมาแปรรูปเพื่อพวกเราชาวคนรักบ้านได้นำมาใช้กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พื้นปาร์เก้  ขั้นบันได  ประตู  หน้าต่าง  เฟอร์นิเจอร์  โต๊ะ ตู้ เตียง  ชั้นวางของได้นั้น  ต้นไม้ก็ต้องมีอายุนับสิบ นับร้อยปีครับ  กว่าจะโตเต็มวัย  มีวงปี ที่งดงามเป็นไม้เนื้อแข็งลายสวย  แต่ใช้เวลาตัดแค่เพียง 5-10 นาที  ยิ่งตัดไม้ทำลายป่า ระเบิดภูเขา  เผากระท่อมมากเท่าไหร่  พวกเราชาวคนรักบ้านและลูกหลานเรานั่นแหละครับ  ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่จะต้องเป็นผู้รับเคราะห์กรรมหนักหนาสาหัสมากขึ้นเท่านั้น สังเกตได้จากวิกฤตการณ์โลกร้อนในปัจจุบัน  รวมไปถึงความผันผวนของฤดูกาลล้วนแต่เป็นเครื่องเตือนสติให้เรารับรู้ถึงสภาพธรรมชาติที่ขาดความสมดุล อันเป็นผลมาจากการทำลายล้างทรัพยากรอย่างขาดความรับผิดชอบของเราเอง  ส่วนอีกข้อหนึ่งที่ผมเรียกว่า  เคาเจอรัลดีไซน์ที่ทางศัพท์เทคนิคของนักออกแบบ มักจะเรียกว่า การบริหารจัดการ อินแทงจิเบิลรีซอส  ( Intangible resource ) ที่หมายถึงทรัพยากรที่เป็นรากเหง้า  เป็นของดี  มีอยู่  บางครั้งอาจจะซ่อนเร้นกายอยู่จับต้องไม่ได้แต่ก็อยู่ตรงนั้นหละครับ   เช่น พิธีกรรมทางด้านประเพณี    ความเชื่อ  เราจะเห็นก็ต่อเมื่อมีการแสดงให้เราเห็น  เช่น การปรุงอาหาร การละเล่น  เพลงฉ่อย  เพลงเรือ  หนังตะลุง  อินแทงจิเบิลรีซอสจะมีชีวิตขึ้นมาในทันทีเมื่อเราใส่ความรักจิตวิญญาณชีวิตเข้าไปให้กับศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ ในการออกแบบนั้นจะต้องเริ่มจากการให้เกียรติ ยอมรับว่าทรัพยากรทางด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น ล้วนแต่มีความละเอียดอ่อน  เปราะบางเปรียบได้กับ   การทำน้ำพริก    รสเด็ดอันเป็นเสน่ห์ปลายจวักของคุณยายซึ่งปรุงได้ยากต้องจัดเตรียมกันนาน  ถ้าเปรียบเทียบกับพวกฟาสฟูดส์ อาหารจานด่วนที่จำเป็นต้องทานอย่างแดกด่วน มิฉะนั้นจะไม่ทันโลกและไม่ทันสมัย เช่น เฟรนส์ไฟส์หรือแฮมเบอร์เกอร์  ซึ่งทำได้ง่ายก็เข้ามาแทรกตัวแทนที่ของดีมีอยู่  หากเราไม่มีความพยายามมากพอ เอาง่ายเข้าว่า บรรดาของดีมีอยู่เหล่านี้ก็จะค่อย ๆ สูญหายไปจนไม่เหลืออะไรเลย

วิลล่าบายน 3

                ในการออกแบบวิลล่าบายนแบบ B นั้น ถึงแม้ว่าผมจะใช้ศิลปวัฒนธรรมแบบบายนที่มีอายุนับพันปี นำมาต่อยอดทางความคิดแต่ในการออกแบบที่ใช้แนวคิดแบบอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ของผมก็ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่  ในทางตรงกันข้ามกลับพยายามนำเอาเทคโนโลยีแบบใหม่  โครงสร้างใหม่  วัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ เช่น การใช้โพลีคาร์บอเนต     รวมไปถึงระบบการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นำมาประยุกต์ใช้ให้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ามาพักอาศัย  สัปดาห์นี้พื้นที่หมดครับไปติดตามสาระน่ารู้ของชาวคนรักบ้านได้อีกในสัปดาห์หน้า อ้อ เกือบลืมครับ "สุขสันต์วันแห่งความรัก" และอย่าลืมแสดงความรักให้กับคนที่คุณรักครับ

วิลล่าบายน 3
วิลล่าบายน 3

<Previous   Next>