สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow คลินิคคนรักบ้าน arrow เคหะศาสตร์ arrow การต่อเติมอาคารบ้านเรือน 6 (ต่อเติมบริเวณที่จอดรถ)
การต่อเติมอาคารบ้านเรือน 6 (ต่อเติมบริเวณที่จอดรถ)

                นอกจากพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน ที่ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมทางเคหะศาสตร์ แล้วเมื่อมีการต่อเติม ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีไว้สำหรับใช้ประโยชน์ภายนอกบ้าน  หากมีการต่อเติมหรือปรับปรุงใหม่ ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเจ้าของบ้านเหมือนกันตัวอย่าง  เช่น  การต่อเติมหรือปรับปรุง  บริเวณที่จอดรถ  เป็นต้นครับ

การต่อเติมอาคารบ้านเรือน 6 (ต่อเติมบริเวณที่จอดรถ)

                การต่อเติมหรือปรับปรุงบริเวณที่จอดรถใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หรือ เพื่อรองรับต่อความเปลี่ยนแปลง   เช่น  จากเดิมที่แฟน ๆ คนรักบ้านมีรถแค่คันเดียว ก็ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคัน   เป็นสองคัน  สถานที่จอดรถที่เคยจอดได้พอดีก็ต้องมีการต่อเติมหรือขยับขยายให้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้สามารถจอดรถได้มากขึ้น  และแม้จะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่อยู่ด้านนอกบ้าน   แต่ในทางเคหะศาสตร์ก็อาจส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านเหมือนการต่อเติมในส่วนอื่นเช่นกัน  และวิธีการพิจารณาความถูกต้องทางเคหะศาสตร์ในการต่อเติมสถานที่จอดรถ  ก็มีวิธีการพิจารณาจากการดำเนินชีวิตประจำวันนี่แหละครับ  โดยในทางเคหะศาสตร์นั้น  สถานที่จอดรถที่อยู่ด้านหน้าติดกับตัวบ้านและเป็นลักษณะการจอดรถที่หันหน้าเข้าหาตัวบ้าน  เปรียบเสมือนการขับรถพุ่งชนเข้าหาบ้านโดยตรง ถือว่าไม่ค่อยดีนักครับ และไม่ควรสร้างให้ยื่นออกมาให้ชิดติดกับรั้วบ้านมากเกินไปเพราะเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความอุดตันการไหลเวียนของพลังชีวิตและการไหลเวียนของลมกับอาคารบ้านเรือน  หากพิจารณาตามรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันก็คือ การต่อเติมในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรเข้าบ้านนั่นเองครับ    การต่อเติมสถานที่จอดรถที่ถูกต้องตามหลักเคหะศาสตร์นั้น   ควรสร้างให้แยกออกมาจากตัวบ้าน  ซึ่งที่นิยมทำกันทั่วไปนั้นก็จะอยู่บริเวณด้านข้างของบ้านครับ  ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะการพุ่งของรถเข้าหาตัวบ้านโดยตรง 

การต่อเติมอาคารบ้านเรือน 6 (ต่อเติมบริเวณที่จอดรถ)

                และหากท่านใดที่มีพื้นที่หรือบริเวณโดยรอบบ้านที่กว้างขวางพอ  การจัดสรรทางเข้าออกของรถ ให้เป็นในลักษณะที่ขับอ้อมก่อนเข้าสู่โรงรถไม่พุ่งตรงไปยังบ้านหรือตัวอาคาร  ในทางเคหะศาสตร์การจัดในลักษณะนี้ถือว่าดีมากทีเดียวครับ เพราะเปรียบเสมือนการโอบกอดตัวบ้านก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณที่จอดรถ   ที่สำคัญสถานที่จอดรถที่ไม่อยู่ติดด้านหน้าบ้านมากเกินไป  ยังถือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ในเรื่องมลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองที่มาพร้อมกับรถรวมไปถึงควันรถและเป็นการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีสำหรับเจ้าของบ้านและบรรดาสมาชิกที่พักอาศัยในบ้านด้วยครับ

<Previous   Next>