สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

วิลล่าบายน 4

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บาน สัปดาห์นี้คงเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ สำหรับการออกแบบวิลล่าบายนในสไตล์ อีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ (ECO + CULTURAL DESIGN)  สำหรับตัวผมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระแสหลักทางความคิดในการออกแบบอีกแนวทางหนึ่งในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นทางเลือกแต่อาจจะเป็นทางรอดเสียด้วยซ้ำ เพราะหลักการสำคัญของแนวคิดแบบอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ คือ การหลอมรวมเอาแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดปัญหาโลกร้อนมาผสมผสานกับของดี มีอยู่อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของพื้นถิ่นนั้น ๆ  ดังนั้น แนวคิดในการออกแบบวิลล่าบายน คือ การนำเอาศิลปวัฒนธรรมในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบอังกอร์ที่เคยมีอิทธิพล ครอบคลุมไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่  ปรับให้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตสมัยใหม่ กิจกรรมใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไม่บานแบบวิลล่าบายน ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวโดยเฉพาะปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะมาเยี่ยมเยือนประเทศของเราปีละกว่าสิบล้านคน นอกจากความเพลิดเพลินใจทั้ง ซีซันแซน (SEA , SAN , SAND) หรือ ทะเล  แสงแดดและหาดทรายสวยงาม   ซึ่งเป็นสภาพทางธรรมชาติที่ประทับอก ประทับใจ ของนักเดินทางทั่วโลกที่พวกเขาได้จดจำแล้วนำกลับไป เล่าขานถึงความงดงามเมื่อกลับไปถึงบ้านของพวกเขาแล้ว รูปแบบอาคารใช้หลักอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ ที่สะท้อนให้รับรู้รับทราบถึงศิลปวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกของพื้นที่นั้น รวมทั้งให้เห็นถึงสภาพภูมิบ้าน ภูมิเมือง  และ ภูมิสังคม  อีกทั้งเป็นการบอกให้สังคมโลกได้รับรู้ว่า  ผืนดินสุวรรณภูมิที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดินแดนแห่งทองคำนี้  มิใช่ร่ำรวยแต่เพียงทรัพยากรธรรมชาติ ดินดี น้ำดี อากาศดี  พืชพรรณธัญญาหารดี  ผู้คนมีอัธยาศัยมิตรไมตรีดีเท่านั้นแต่เรายังมีศิลปวัฒนธรรมดี ๆ อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่บรรพชนได้ทิ้งเอาไว้ให้ชนชาวไทยได้อนุรักษ์ สืบสาน และ พัฒนารูปแบบมานานนับพันปี และไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่หลงลืมตัวลืมรากเหง้าอันจะเป็นผลให้บรรดาของดีมีอยู่เหล่านี้สิ้นสุดลงในช่วงชีวิตของเรา  อีกทั้งยังเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังครับ

วิลล่าบายน 4
                    
วิลล่าบายน 4 
                บ้านไม่บานในรูปแบบวิลล่าบายนทั้ง 4 รูปแบบที่ได้นำเสนอนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เป็นเหมือนผลผลิตทางความคิดแบบ อีโค + เคาเจอรัลดีไซน์  มีแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานหลายท่านถามผมว่า อาคารบ้านเรือนลักษณะนี้จะจัดได้ว่าเป็นสไตล์ไหน  ผมตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่า  อีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ คือ อาคารบ้านเรือนในสไตล์ "ลิเก" หรือ "ยี่เก" ครับ  เป็นการนำเอาของดี มีอยู่ ในอดีตมารับใช้ปัจจุบันตัดใจเลิกเดินตามก้นฝรั่งตาน้ำข้าวหรือพวกเกาหลี ญี่ปุ่น ตาชั้นเดียวกันเสียทีมาพร้อมใจกันประกาศอิสรภาพทางความคิดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธบรรดาของดี มีอยู่ที่ทันสมัยจากต่างประเทศที่เราสามารถนำเข้ามาปรับใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ วัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ แต่ขอสิทธิ์ที่จะเลือกรับ และ เลือกใช้  เพราะไม่อยากเป็นเหมือนใครในประเทศไหน    แต่อยากเป็นตัวของเราเอง  ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยกลัวที่จะไม่ทันสมัยจนขึ้นสมองเสียจนต้องไขว่คว้าตะกายดาวตลอดเวลา  ซึ่งแนวคิดในลักษณะอีโค + เคาเจอรัลดีไซน์นี้ จะต้องใช้ทั้งปัญญาและความกล้าหาญไปพร้อม ๆ กันครับ   เพราะสังคมไทยที่ผ่านมาเป็นสังคมหัวอ่อนเลือกที่จะเดินตามและยอมรับซึ่งในบางครั้งก็ไม่เคยไม่ถามสักคำว่า  ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่นำเข้ามาอย่าง "แดกด่วน" (คำจำกัดความของ ศ.ดร. ชัยอนันต์  สมุทรวานิช) พร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ หรือ โลกาวิบัตินั้นเหมาะสมกับประเทศของเราที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังยากจนเงินทองแต่ร่ำรวยทรัพยากรทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมหรือไม่
วิลล่าบายน 4
             
วิลล่าบายน 4

                สุดท้าย สำหรับสัปดาห์นี้ ผมขอฝากข้อคิดที่พอเพียงงามง่ายตรงไปตรงมาแต่แสนจะเฉียบคมที่ท่าน ดร.สุเมธ  ตัณติเวชกุล  แห่งมูลนิธิชัยพัฒนา ได้สอนผมไว้ว่า  ให้เรากล้าที่จะถอยหลังเข้าคลอง หากเรารู้ว่า ณ ปากคลองนั้น เป็นวังน้ำวนที่ไหลเชี่ยวกรากที่อาจทำให้เราต้องตกอยู่ในอันตราย ดังนั้น อีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ สไตล์ยี่เก คือ การออกแบบในลักษณะการพายเรือทวนน้ำ ถอยหลังเข้าคลองในบางครั้ง บางโอกาส เพราะในบางอารมณ์ในฐานะสถาปนิกนักออกแบบ ผมรู้สึกว่ามีคนเพียงหยิบมือเท่านั้นที่ก้าวล้ำนำไปข้างหน้าเป็นการเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าแบบบ้าระห่ำเร็วเกินไปจนทิ้งคนด้อยโอกาสส่วนใหญ่ไว้ข้างหลังทำให้ช่องว่างในสังคมกว้างขึ้นทุกที ดังนั้นการหยุดเดินตามหันกลับมาทบทวนบรรดาของดีมีอยู่เพื่อแสวงหาตัวตนและจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราจึงเป็นเรื่องฉกรรจ์และจำเป็นอย่างยิ่งครับ

วิลล่าบายน 4
                                       
วิลล่าบายน 4 

                ข่าวดีสำหรับแฟนๆ ชาวอพาร์ตเม้นท์ไม่บานทั่วประเทศทุกท่าน  ในวันอังคารที่ 1 เมษายน ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ผมจะจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การใช้แนวคิดแบบ อีโค + เคาเจอรัลดีไซน์ (ECO + CULTURAL DESIGN) ในการออกแบบอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของอาคารและเพื่อการคืนทุนเร็วที่สุด"     ซึ่งผมจะนำเอาตัวอย่างโครงการจริง ๆ ของการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์จริง ๆ ที่เอาศิลปวัฒนธรรมบรรดาของดีมีอยู่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วท่านก็จะรับรู้รับทราบว่าเรามีของดี มีอยู่จริง และ สามารถนำมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  โดยแฟนๆ  สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 02 - 2451399 และ 02 - 6441478  โดยในการบรรยายครั้งนี้จะมีการแจกแบบ อพาร์ตเม้นท์ไม่บานที่ออกแบบโดยใช้หลัก อีโค + เคาเจอรัลดีไซน์แด่ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายฟรี  รวมทั้งแจก VCD ชุดใหม่ล่าสุด "อีโค + เคาเจอรัลดีไซน์"  ซึ่งจะเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในครั้งนี้  ต้องรีบสำรองที่นั่งกันด่วนครับ เพราะรับจำนวนจำกัดและโดยปกติแล้วในการบรรยายแต่ละครั้งจะเต็มเร็วเหลือเกิน  แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

วิลล่าบายน 4
<Previous   Next>