สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ประวัติการทำงานและผลงาน
ประวัติการทำงานและผลงาน
พ.ศ. รายละเอียด  

2524

 • ฝึกงานสำนักงานสถาปนิกธีระศักดิ์  ธำรงค์นาวาสวัสดิ์

ประวัติการทำงานและผลงาน

2526

 • ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก สำนักงานสถาปนิก ศาตราจารย์เรืองศักดิ์   กันตะบุตร

2527

 • ตำแหน่งสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมโครงการและบริหารการก่อสร้าง  บริษัท ศรีนครการโยธา

2528

 • ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ, วางผัง และสถาปนิกควบคุมโครงการและ บริหารการก่อสร้าง หมู่บ้านชิชา คันทรี่คลับ, บริษัท ชิชา จำกัด

2530

 • ผู้ร่วมในคณะวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (อีสานใต้)  นำเสนอแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยการนำของศาสตราจารย์  อรศิริ  ปาณินท

2533-2534

 • ผู้ร่วมในคณะออกแบบและวางผังศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ  (บางไทร) พระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2534-ปัจจุบัน

 • อาจารย์  ระดับ  8  ภาควิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2535

 • ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ ควบคุม, บริหารโครงการและการก่อสร้าง บริษัท กรุงเทพคชา จำกัด

 • ตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Co-Ordinator ) นิตยสาร Decor  International

 • สถาปนิกร่วมออกแบบโครงการหมู่บ้านไทย  4  ภาค  โดยการนำของ  ศ.ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ  ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2536

 • เป็นสถาปนิกที่ปรึกษา ออกแบบและควบคุมบริหารการก่อสร้างอาคารในโครงการสินธนา ประกอบด้วยบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์,อาคารสำนักงาน 8 ชั้น อาคารพักอาศัย 9 ชั้น และคอนโดมิเนียมจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงาน โครงการบ้านสวนสินธนาอาคาร คสล. 9 ชั้น จำนวน 10 อาคาร ถนนสุขาภิบาล

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านชิชาคันทรี-คลับ (ในส่วนขยายเพิ่มเติม)

2537

 • หัวหน้าคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการก่อสร้างบ้านในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Prefabrication System) จำนวน 300 ยูนิตบริเวณถนนพระราม 2 ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือชิชา คันทรีคลับ

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษา อาคารพักอาศัย คสล. 8  ชั้น ซอยลาดพร้าว 71 ของ พตอ. ชนบดี  สันติชนาธิปัต

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและที่ปรึกษา บริหารโครงการอาคาร  คสล. 7 ชั้น อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท กรุงเทพคชา จำกัด เลขที่ 1 ซอยประชาสงเคราะห์ 12 ดินแดง

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงาน กลุ่มบ้านพักอาศัยสนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์ส, รังสิต

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษา โครงการศูนย์การค้ารังสิต คลอง 1 ของคุณผาเมือง  สิริเวชชะพันธุ์ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และอาคารบ้านพักอาศัย จำนวน 38 ยูนิต

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมบริหารการก่อสร้าง โรงงานและที่พักอาศัย บริษัท ไทยสปินซ์เท็ก จำกัด,  พระประแดง

2538

 • ออกแบบและควบคุมงาน โครงการบ้านสวนสินธนา อาคาร คสล. 9 ชั้น จำนวน 10 ยูนิต ถนนสุขาภิบาล 1

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ วางผัง ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ บ้านสวนสวย-ทะเลใส, อำเภอเพ จังหวัดระยอง โครงการในเครือ บริษัทกรุงเทพคชา จำกัด

 • เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบวางผังและเป็นที่ปรึกษาโครงการบ้านจัดสรรใน    โครงการบ้านสวน ทิพย์รังษี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 300 ยูนิต

2539-2546

 • ผลงานกว่า 120 โครงการ

2542-2543

 • สถาปนิกออกแบบและวางผัง  (Master  Plan)  วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

2543

 • สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  อาคารวิทยบริการและศูนย์คอมพิวเตอร์  วิทยาเขตสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

 • หัวหน้าโครงการออกแบบและวางผังสถานตากอากาศในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  (Eco-Resort)  วิทยาเขตละแม  มหาวิทยาลัย แม่โจ้  จังหวัดชุมพร

 • สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  อาคารเรียนรวมคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม

2544

 • ผู้ร่วมวิจัยในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว  จังหวัดนครปฐม  เสนอต่อสำนักงบประมาณ  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • สถาปนิกโครงการแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว  จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี  โดยได้รับทุนวิจัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2544-2545

 • สถาปนิก  โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสะอาดและเขียวชอุ่ม  (Clean and  Green  and  Campus)  เสนอต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

2545-2546

 • หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนา  เรือนต้นแบบผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย  ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป  (Semi Pre-Fabrication  System)

2546

 • หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอนกรีตมวลเบา  (Light  Weight  Concrete)  ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป  (Semi  Pre-Fabrication)  และการประหยัดพลังงานสำหรับเรือนพักอาศัย

 • บก. "คนรักบ้าน" ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ทุกวันเสาร์ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน, ทางวิศวกรรม, สิ่งแวดล้อมของเมืองรวม ทั้งสิ้นสัปดาห์ละ 20 คอลัมน์

2547-2550

 • ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการวิทยุ "คนรักบ้าน" ทาง FM 90.5 ทุกวันจันทร์ ถึงวันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น.

2551-ปัจจุบัน

 • ผู้ดำเนินรายการและวิทยากร รายการ "คนรักบ้าน" ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี 1 เนชั่น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.

 • ผู้ดำเนินรายการและวิทยากร  รายการ  "บ้านไม่บาน กับ อ.เชี่ยว"  ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี  2  เนชั่น  ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา  21.00 - 22.00  น.