สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ข้อเขียน บทความและบทสัมภาษณ์
ข้อเขียน บทความและบทสัมภาษณ์
1

"Pneumatic Construction" ลงในวารสาร "หน้าจั่ว" วารสารทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2526

2

"การออกแบบอาคารสำนักงานที่ประสานกับระบบอุปกรณ์อาคารและประหยัดพลังงาน" - วิทยานิพนธ์ ที่นำเสนอเพื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2527

3

"Regional Development and Regional Disparity in Thailand Since 1960s" - วิทยานิพนธ์ นำเสนอเพื่อปริญญา Msc. ทาง Regional Planning พ.ศ. 2529

4

"วิเคราะห์อุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" บทความวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับผลกระทบในทางลบ ลงในนิตยสาร "ธุรกิจที่ดิน" เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535

5

"Thanks for the Proms" บทความเชิงสารคดีเกี่ยวกับมหกรรมดนตรีคลาสสิค (Classical Music) ที่ Royal Albert Hall (Hyde Park, London) ลงในนิตยสาร "Decor International" Vol. 1 No.6 ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535

6

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นในด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  -  นิตยสารบ้านและตกแต่ง ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 มีนาคม 2535

  -  นิตยสาร REALTY FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535

  -  นิตยสาร ต้นฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน 2535

  -  นิตยสาร YOUNG EXECUTIVE ปีที่ 5 ฉบับที่ 65  มีนาคม  2535

  -  นิตยสารธุรกิจที่ดิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 81  มีนาคม  2535

7

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการออกแบบเรือนพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Prefabrication System), สถานีโทรทัศน์ Nation Channel, รายการ      "อยู่สบาย" เวลา 09.30-11.00 น., วันที่ 28 มีนาคม 2546

8

บทสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียม" สถานีโทรทัศน์ Nation Channel UBC.8, และบริษัท ไอดีล วัน จำกัด รายการ  "อยู่สบาย" เวลา 09.30-11.00 น., วันเสาร์ที่ 12  เมษายน 2546

9

บทสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียม" สถานีโทรทัศน์ Nation Channel UBC.8 และบริษัท ไอดีล วัน จำกัด, รายการ  "อยู่สบาย" เวลา 09.30-11.00 น., วันเสาร์ที่ 19  เมษายน 2546

10

เขียนบทความเกี่ยวกับด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกวันเสาร์ ในคอลัมน์ต่าง ๆ ในส่วน "คนรักบ้าน" ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก จำนวน 2 คอลัมน์  เป็นประจำ ทุกสัปดาห์

11

บทสัมภาษณ์  ในหัวข้อ  "เคล็ดลับเซรามิกส์กับการตกแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย"  ในงาน  "ไทยแลนด์เซรามิกส์  เครื่องปั้นดินเผา  OTOP  SMEs  2006",  วันที่  27  สิงหาคม  2549

12

บทสัมภาษณ์  ในหัวข้อ  "บ้านพอเพียง เพื่อชีวิตที่พอเพียง (อ.เชี่ยว  ชอบช่วย) " ในรายการสารคดี   แผ่นดินพอเพียง   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก  ช่อง 5

13

บทสัมภาษณ์สดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์    ในหัวข้อ  "อพาร์ตเม้นท์ ธุรกิจสบาย ๆ ที่ใครก็อยากทำ"  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  92.5 MHz, วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม  2550

14

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบบ้านเพื่อช่วยลดปริมาณในการใช้ไฟฟ้า  ของกระทรวงพลังงานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ "รักพ่อ.....ใช้พลังงานอย่างพอเพียง" ,วันเสาร์ที่  9  มิถุนายน    2550

15

"Ecology,  The  Culture  of  Elephants  and  Sustainable  Tourism  in  Thailand: The  Case  of  "Gui"  Village,  Surin  Province. - วิทยานิพนธ์  นำเสนอเพื่อปริญญาเอก  พ.ศ.2551