สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow กิจกรรมทางด้านสังคม
กิจกรรมทางด้านสังคม
 • หัวหน้าวงดนตรีเครื่องสายสากล (ตำแหน่ง Classical Guitar) โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. 2522 (บรรเลงดนตรีร่วมกับวงดนตรี อ.ส., พระราชวังสวนจิตรลดา พ.ศ. 2519-2522)
 • ประธานชมรมโต้วาที โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, พ.ศ. 2522
 • หัวหน้านักเรียน คณะพญาไท โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, พ.ศ. 2521-2522
 • หัวหน้าทีมบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาภายในของนิสิตใหม่ คณะสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2523
 • สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2523-2525
 • นักกีฬาตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกีฬาประเภท   ต่าง ๆ อาทิเช่น บาสเกตบอล (ตัวแทนมหาวิทยาลัย), วอลเล่ย์บอล, กรีฑา ฯลฯ ,พ.ศ. 2523-2527
 • ประธานชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2525
 • ประธานชมรมบาสเกตบอล และหัวหน้าทีมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยศิลปากร      เข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2526
 • สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, พ.ศ. 2527
 • สมาชิก "Royal Scottish Geographical Society" ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ของควีนอลิซาเบธ  ที่  2, Edinburgh , สหราชอาณาจักร, พ.ศ. 2528
 • สมาชิก "Wine Society", Aberdeen,  สก็อตแลนด์  สหราชอาณาจักร, พ.ศ. 2528
 • สมาชิก "Photography Society" มหาวิทยาลัย Aberdeen, Scotland,  U.K. พ.ศ. 2528
 • สมาชิก "Aberdeen University Post Graduates and Mature Students", Aberdeen, Scotland,  U.K. , พ.ศ. 2529
 • กลุ่มคณะผู้ก่อตั้ง "มูลนิธิเพื่อนช้าง" , พ.ศ. 2531
 • รองประธานมูลนิธิเพื่อนช้าง , พ.ศ. 2532
 • สถาปนิก ออกแบบโครงการโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลก โดยทำการก่อสร้างขึ้นที่ อ.ห้างฉัตร   จ.ลำปาง และโครงการบ้านช้าง (โดยการจัดหาสถานที่ที่จะปล่อยช้าง), พ.ศ. 2532
 • ผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลป์ "คชาแกลอรี่ ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร และทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีชื่อเสียงต่อสาธารณะ พ.ศ. 2543
 • ผู้ก่อตั้งและประธานชมรม "สานศิลป์", สอนศิลปะแก่เด็กเร่ร่อน จรจัด และจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะอันเป็นผลงานของเด็กด้อยโอกาสแก่สาธารณชน, อาทิเช่น      จัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม, จัดแสดงที่ห้องสรรพสินค้าโรงแรม  แมริออร์ท รอแยลการ์เด้น คลองสาน, โรงแรมแบลนท์, สุขุมวิท ฯลฯ พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
 • ผู้ก่อตั้งและประธานชมรม "คนรักลูกช้าง",ทำกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ลูกช้าง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมระหว่างลูกช้างกับเยาวชน เพื่อให้เกิดความรักและความเข้าใจระหว่างเยาวชนกับช้างที่อยู่ในวัยใกล้ เคียงกันและเติบโตขึ้นพร้อมกันอันจะนำไปสู่แนวทางของการอนุรักษ์แบบยั่งยืน, พ.ศ. 2546

     

คลิกที่ภาพเพื่อชมขนาดใหญ่