สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow เรือนภูมิไทยขวัญใจชาวบางสตางค์น้อยแบบมี “เหล่าเต้ง”
เรือนภูมิไทยขวัญใจชาวบางสตางค์น้อยแบบมี “เหล่าเต้ง”

เรือนภูมิไทยขวัญใจชาวบางสตางค์น้อยแบบมี “เหล่าเต้ง”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บาน ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานทั่วประเทศ กับบ้านไม่บานในชุด "เรือนภูมิไทย" ขวัญใจ "ชาวบางสตางค์น้อย" ที่ผมได้ตีพิมพ์เผยแพร่ไปในสัปดาห์ที่แล้วและก็ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นเช่นเคย จาก แฟน ๆ บ้านไม่บานทั่วประเทศซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดมาแทนคำว่า "ขอบคุณ" จากน้ำใจที่ผมได้รับ เพราะตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานหลายท่านเดินทางเข้ามาพบผมจากทั่วทุกสารทิศ มีอีกหนึ่งครอบครัวที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลจากเมืองสามหมอก หรือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งแต่เดิมนั้น มีสภาพเป็นเมืองปิด อยู่ไกลปืนเที่ยงก็เลยกลายเป็นผลดีทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งทางเศรษฐกิจ,สังคมน้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดที่ใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่, เชียงราย, เป็นต้น เพราะเข้าถึงได้ยากลำบาก เส้นทางกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนนั้นคดเคี้ยวเลี้ยวลัดเลาะตามหุบเขา มีผู้เคยนับโค้ง ได้ถึง 1,864 โค้ง ทำให้ผู้คนยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี มีจิตใจงดงามยึดมั่นในอภิธรรมคำสอนของบวรพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นผลให้มีหลักทางจริยธรรมในการดำรงชีวิต สังคมเล็ก ๆ กลางขุนเขาของเมืองสามหมอกจึงสงบสุข สันติบนวิถีแห่งความงามง่าย เรียบง่าย เหตุผลที่แฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานครอบครัวนี้อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพราะอยากให้ผมออกแบบบ้านไม่บาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน อันเป็นภูมิบ้าน,ภูมิเมือง,ภูมิสังคมดั้งเดิม ของเมืองสามหมอกแห่งนี้ ซึ่งตัวอาคารบ้านเรือนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของทรงหลังคา มีการเล่นเป็นเชิงชั้นลดหลั่น รวมถึงการใช้ลายฉลุบนแผ่นโลหะมาประดับประดาตกแต่งอาคารอันเป็นศิลปกรรมแท้ ๆ ของชาวไทยใหญ่ เนื่องจากผมเห็นว่าเดินทางกันมาไกลหลังจากพูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกันพักใหญ่ก็เลยตกปากรับคำที่จะออกแบบบ้านไม่บานในชุดเรือนภูมิไทยเพื่อชาวแม่ฮ่องสอนอันมีกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมของไทยใหญ่ เอาไว้ออกแบบเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาเผยแพร่ให้ชมกันครับ 

เรือนภูมิไทยขวัญใจชาวบางสตางค์น้อยแบบมี “เหล่าเต้ง”

            สำหรับสาระน่ารู้ของบ้านไม่บานในสัปดาห์นี้ ผมขอนำเสนอเรือนภูมิไทยแบบมี "เหล่าเต้ง" ของ "ชาวบางสตางค์น้อย" ที่มีลักษณะเป็นเรือนพักอาศัย 2 ชั้น ขนาดกระทัดรัดกำลังพอเหมาะ พอดี พอเพียง ที่ดูเรียบง่าย สวยทน สวยทาน สวยนาน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีก็ไม่มีวันล้าสมัย ผมเชื่อว่าถ้าแฟน ๆ ชาวบ้าน ไม่บานที่กำลังเริ่มก่อร่างสร้างฐานะ จัดว่าเป็นพวกที่อาศัยอยู่ในชุมชน "ชาวบางสตางค์น้อย" ท่านใดได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเรือนภูมิไทยแบบมี "เหล่าเต้ง" หลังนี้ คงยิ้มกันจนแก้มปริหน้าบานเพราะมีความสวยงามไม่น้อยหน้าใคร นอกจากนั้นยังเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยครบถ้วนไม่ขาดไม่เกิน กำลังพอเหมาะ พอดี พอเพียง และผมยังออกแบบให้มีสระน้ำบริเวณข้างบ้าน อีกทั้งมีระเบียงกว้างทั้งชั้นล่างและชั้นบน หรือบริเวณ "เหล่าเต้ง" ชั้น 2 เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในครอบครัวหรือในบางเวลาจะเอาไว้ตากปลอกหมอน,ที่นอน รวมไปจนกระทั่งใช้เป็นที่วางคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ก็คงไม่ผิดกติกาอะไร หรือจะใช้เป็นระเบียงชมจันทร์ ในคืนเดือนหงายหรือชมดาวในคืนเดือนมืดก็ไม่ผิดกติกาอีกเช่นกันครับ

เรือนภูมิไทยขวัญใจชาวบางสตางค์น้อยแบบมี “เหล่าเต้ง”

          ในการออกแบบเรือนภูมิไทยในรูปแบบต่าง ๆ นั้นผมมักจะบอกกับคณะทำงานสถาปนิก,วิศวกรของบ้านไม่บานเสมอ ๆ ว่า ในการที่เราจะกลับไปแสวงหาบรรดา "ของดีมีอยู่" ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและที่เคยมีอยู่ในอดีตนั้นก่อนอื่นนั้นเราต้องตั้งสติให้มั่นเรียกความกล้าคิด กล้าทำ รวมทั้งความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กลับคืนมาและในขณะเดียวกันเราก็ควรจะเลิกกลัวกันเสียที โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวที่จะเชย และล้าสมัย ไม่ใช่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาลอกเลียนแบบไปกับสิ่งที่เราหลงคิดกันไปเองว่า "ทันสมัย" และควร ที่จะ "เลิกกลัวที่จะไม่ทันสมัย" กันเสียทีเถิดครับ หากเลิกกลัวได้เมื่อไหร่ก็จะเหมือนกับเราสามารถเอาเส้นผมเพียงแค่เส้น เล็ก ๆ บาง ๆ เพียงไม่กี่เส้นที่บังภูเขาหรือเอาละอองฝุ่นผงขนาดเล็กที่เข้าตา แต่มีอานุภาพทำให้ตาเราพร่ามัวไปชั่วขณะออกไป หากเราสามารถทำได้ก็จะทำให้ตาของเราสว่างเห็นแสงริบ ๆ ที่ปลายอุโมงค์ที่สามารถชี้นำเราไปสู่ทางเลือกอันเป็นทางรอด สังคมไทยโดยรวมก็จะมีความเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งเกิดความ "ภูมิไทย" ขึ้นโดยฉับพลันทันที ไม่ถูกใครจูงจมูกหลอกกันกลางวันแสก ๆ ได้ง่าย ๆ ดังเช่นในปัจจุบันนี้ครับ 

เรือนภูมิไทยขวัญใจชาวบางสตางค์น้อยแบบมี “เหล่าเต้ง”

          เมื่อรู้เมื่อเห็นเบื้องหน้า เบื้องหลัง เบื้องลึกกันอย่างนี้ จึงเป็นหน้าที่ทาง จริยธรรมของพวกเราทุกคนที่จำเป็นต้องอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาหรือบรรดา "ของดีมีอยู่" ของคนไทยให้ก้าวไกลไปพร้อมโลกที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นการประกาศศักดิ์ศรีคุณความดีของความเป็นไทยให้นานาอารยะประเทศได้รับรู้ว่าเมืองไทยนั้นก็มีดีไม่น้อยหน้าชนชาติใดในโลก ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีอายุยืนยาวกว่า 5,000 ปี เก่าแก่กว่าอีกหลายชาติมหาอำนาจที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่มีอายุเพียงไม่กี่ร้อยปีครับ

          ข่าวดีสำหรับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานท่านใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บ้านไม่บาน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบ้านไม่บานที่มีรวมกันแล้วกว่า 200 รูปแบบ เพื่อเป็นวิทยาทานและเพื่อเป็นการประกาศศักดิ์ศรี "บรรดาของดีมีอยู่" อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของอาคารบ้านเรือนให้ดีขึ้น ท่านสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงมาได้ที่ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ หรือ อ.ดร.เชี่ยว ชอบช่วย แห่งสำนักบ้านไม่บาน เลขที่ 1 อาคารคชา ซ.ประชาสงเคราะห์ 12 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 หรือ โทร. 02 - 2451399 และ 02 - 6441478 หรือสามารถเยี่ยมชมแบบบ้านไม่บานได้ที่เว๊ปไซด์ยอดนิยม www.homeloverthai.com แล้วพบกับสาระน่ารู้ของคอร์ลัมยอดฮิตบ้านไม่บานกันต่อได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สัปดาห์นี้คงมีสาระน่ารู้เพียงแค่นี้ ในสภาวะบ้านเมืองกำลังสับสนวุ่นวายกันแบบนี้แฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานก็อย่าลืมท่องจำกันวันละหลาย ๆ ครั้ง 3 เวลาหลังอาหาร ให้ขึ้นใจว่า "รู้รักษ์สามัคคี" ก็ฝากเตือนสติกันไว้แค่นี้ สวัสดีครับ

<Previous   Next>