สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow เว็บบอร์ดคนรักบ้าน arrow เคหะศาสตร์ arrow ศาลเจ้าที่ “ตี่จู่เอี๊ย”
ศาลเจ้าที่ “ตี่จู่เอี๊ย”

ศาลเจ้าที่ “ตี่จู่เอี๊ย”

          สวัสดีครับแฟน  ๆ คนรักบ้าน  ความเชื่อหรือประเพณีการจัดตั้งศาลเจ้าที่นั้นแม้ขนบธรรมเนียมหรือวิธีการที่สืบทอดกันมาในแต่ละขั้นตอนของการปฎิบัติตามหลักการทางเคหะศาสตร์จะไม่เหมือนกันเสียทั้งหมดแต่ก็ล้วนแฝงไว้ซึ่งความเป็นสิริมงคลทั้งสิ้น  อาทิ  การจัดตั้งศาลเจ้าที่ของบรรพบุรุษชาวจีน ที่เรียกกันว่า   "ตี่จู่เอี๊ย" โดยชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนจะให้ความสำคัญในการตั้งวางศาลเจ้าที่ "ตี่จู่เอี๊ย" ที่อิงกับหลักการทางเคหะศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้บุคคลภายในบ้านอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับ ซึ่งตำแหน่งที่ชาวจีนยึดปฎิบัติในการจัดตั้งศาลเจ้าที่นั้น มีดังต่อไปนี้ครับ

          1. อย่าเลือกตำแหน่งที่จัดวางศาลเจ้าให้หลังพิงห้องน้ำหรือ ตั้งวางเอาไว้บริเวณหน้าประตูห้องน้ำ  เพราะตามความเชื่อนั้น ถือว่า เจ้าเป็นธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำเป็น ธาตุน้ำ เมื่อน้ำกับไฟมาปะทะกันทำให้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักจะขาดซึ่งพลังที่ดีในการเกื้อหนุน  ดูแลคนในครอบครัว

          2. ในการเลือกที่ตั้งศาลเจ้าที่หรือ "ตี่จู่เอี๊ย" นั้น ให้พิจารณาสถานที่ตั้งให้ด้านหลังเป็นพนักพิงที่แข็งแรง

          3.     บริเวณสถานที่ตั้งของศาลเจ้าที่ต้องเป็นที่ที่แสงสว่างส่องถึงพอสมควร ไม่มืดทึบจนเกินไปนัก

          4.      ด้านหน้าของที่ตั้งจะต้องเปิด โล่ง อย่าให้มีสิ่งไม่ดีมากีดขวาง  เพราะถือว่าจะทำให้เจ้าที่ไม่สามารถช่วยดูแลคนในบ้านได้

          5.   หากตำแหน่งบ้านของแฟน ๆ คนรักบ้านอยู่สูงกว่าถนน  ฐานที่ตั้งของเจ้าที่เมื่อวางติดพื้นควรมีความสูงประมาณ 1 นิ้วครึ่ง แต่หากตำแหน่งบ้านอยู่ต่ำกว่าถนน  ควรทำฐานที่ตั้งของศาลเจ้าที่ให้ความสูงประมาณ 7 - 8 นิ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้าน

          นอกจากข้อพิจารณาเหล่านี้แล้ว  ในการอัญเชิญและจัดตั้งศาลเจ้าที่  "ตี่จุ่เอี๊ย" นั้นตามหลักเคหะศาสตร์ก็ยังมีขนบธรรมเนียมซึ่งถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ  ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน   แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ยังคงเอาไว้ด้วยความถูกต้องตามหลักเคหะศาสตร์และสาระสำคัญเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น   การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่จะทำการจัดตั้งศาลเจ้าที่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่นั้นๆ, การจัดเตรียมของไหว้ให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม, การจัดตั้งโต๊ะบูชากราบไหว้เทพยดา ฟ้าดิน ซึ่งเทคนิคในรายละเอียดการกราบไหว้ เพื่อบอกกล่าวอัญเชิญท่านมาเป็นประธานในการจัดตั้งศาลเจ้าที่นั้น ก็ควรเป็นซินแสผู้รู้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเป็นผู้ดำเนินพิธีการ  เพื่อความสมบูรณ์พูนสุข และความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

<Previous   Next>