สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow เว็บบอร์ดคนรักบ้าน arrow เคหะศาสตร์ arrow ข้อห้ามในการสร้างบ้านของชาวอีสาน (2)
ข้อห้ามในการสร้างบ้านของชาวอีสาน (2)

ข้อห้ามในการสร้างบ้านของชาวอีสาน (2)

          สวัสดีครับแฟน ๆ คนรักบ้าน   ในการสร้างอาคารบ้านเรือนของบรรพบุรุษแฟน ๆ ชาวคนรักบ้านทางภาคอีสานที่ยึดหลักคติความเชื่อทางเคหะศาสตร์นั้น   นอกจากความเชื่อของการเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกไม้มาทำ  เสาแรก  เสาขวัญ  อันเป็นการเอาฤกษ์  เอาชัย ของความเป็นสิริมงคลแก่บ้านที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากทางเคหะศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติในการสร้างเรือนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของเจ้าของบ้านและบรรดาสมาชิกในครอบครัวดังที่ผมจะได้กล่าวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ครับ

          เนื่องจากอาคารบ้านเรือนในสมัยก่อน   ส่วนใหญ่จะสร้างจากไม้เกือบทั้งหลัง  เพราะในสมัยนั้นผืนดินยังอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้  ดังนั้นคนโบร่ำ โบราณ  จึงให้ความสำคัญกับการเลือกไม้มาใช้สร้างบ้านเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะไม้ที่มีที่มาที่ไปที่ดี  เป็นสิริมงคล  ไม่มีรอยมลทินหรือรอยด่างพร้อยมาก่อน   มีการเจริญเติบโตที่ดี   จากผืนดินที่อุดมสมบูรณ์   มีรูปทรงของลำต้น พุ่ม ใบที่เด่นสง่า    เชื่อว่าหากนำมาใช้ในการสร้างบ้านเรือนแล้ว   ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้านก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง   มั่งคั่งร่ำรวย    สมบูรณ์พูนสุขเช่นเดียวกันกับความสมบูรณ์ของต้นไม้นั้น ๆ ครับ    ดังนั้นจึงมีไม้ต้องห้ามที่คนโบราณ  ถือว่า ไม่ควรนำมาใช้สร้างบ้านเรือนเด็ดขาด  นั่นคือ  ต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่า ,  ต้นไม้ที่เจริญเติบโตอยู่บนจอมปลวก ,  ต้นไม้ที่ตายทั้งยืนหรือไม้ที่ล้มเอง  ,ต้นไม้ที่จมดินฝังอยู่ในหนองน้ำและต้นไม้ที่มีเครือไม้เลื้อยพันขึ้นไปตลอดทั้งต้นครับ   ซึ่งต้นไม้ที่มีลักษณะไม่เป็นมงคลเหล่านี้  หากนำไปก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเจ้าของบ้านก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุข   การดำเนินชีวิตก็มีแต่ปัญหาและอุปสรรค  มีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาครับ

          นอกจากนี้  บรรพบุรุษของบรรดาคนรักบ้านชาวอีสาน ยังได้กล่าวถึง  ข้อห้ามทางเคหะศาสตร์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเอาฤกษ์  เอาชัย  ก่อนสร้างบ้าน   ซึ่งในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างให้แฟน ๆ คนรักบ้านทราบกันถึงข้อห้ามสำคัญ ๆ เป็นบางส่วน  เช่น  ห้ามปลูกอาคารบ้านเรือนคร่อมตอไม้เด็ดขาด    เพราะโบราณเชื่อว่า  การปลูกอาคารบ้านเรือนคร่อมตอไม้หรือการถมที่ทับตอไม้เอาไว้นั้น  จะนำมาซึ่งความไม่สงบสุข เหมือนมีสิ่งไม่ดีคอยทิ่มแทงให้ครอบครัวต้องประสบกับอุปสรรคและปัญหาอยู่ตลอดเวลาและจะมีแต่เรื่องร้าย ๆ เกิดขึ้นในครอบครัวไม่เว้นแต่ละวันด้วยครับ   นอกจากนั้นหากพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกันในชุมชนหรือเป็นบ่อน้ำที่มีเจ้าของคนเดียวแม้จะไม่มีการใช้ประโยชน์หรือน้ำแห้งขอดหมดหรือถมดินทับจนเรียบร้อยแล้ว  ก็ยังถือว่า  ห้ามใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเด็ดขาด  เพราะจะนำมาซึ่งความเดือดร้อน   ก่อเกิดความไม่สงบสุขและอาจเกิดอันตรายครั้งยิ่งใหญ่ถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ครับ   ต่อมา คือ บ้านที่มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว   หากต้องรื้อทำใหม่ก็ต้องทำให้มีขนาดเท่าหลังเดิมหรือใหญ่โตกว่านั้น  ตามหลักเคหะศาสตร์ของหมู่เฮาชาวอีสานไม่แนะนำให้สร้างใหม่โดยมีขนาดเล็กกว่าเดิม  เพราะหมายถึง  จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความขัดสน  ทำมาค้าขายไม่เจริญรุ่งเรือง  ประกอบอาชีพใด ๆ ก็ไม่ประสบความสำเร็จ  เปรียบเสมือนการลดฐานะจากเศรษฐีผู้มีอันจะกินมาสู่ความเป็นยาจกนั่นเองครับ

         ความเชื่อทางเคหะศาสตร์ทั้งหมดเหล่านี้  บางประการอาจจะหาคำอธิบายโดยตรรกวิทยาศาสตร์อันเป็นเหตุเป็นผลได้ยากแต่ก็เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อนำเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับบ้านที่งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พักที่สามารถนำหลักความเชื่อทางเคหะศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของแฟน ๆ คนรักบ้านได้ครับ             

<Previous   Next>