สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow เคหะศาสตร์ arrow รูปมงคล ในอาคารบ้านเรือน
รูปมงคล ในอาคารบ้านเรือน

รูปมงคล ในอาคารบ้านเรือน

          สวัสดีครับแฟน ๆ คนรักบ้าน  ในสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอสาระน่ารู้ทางด้านเคหะศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนอันเป็นทั้งที่รักและที่พักในเรื่องรูปมงคลตามหลักความเชื่อทางเคหะศาสตร์ของบรรพบุรุษชาวจีนที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานนับพันปีครับ

          การให้ความเคารพ นับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา  ส่งเสริมความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตนั้น  นับเป็นความเชื่อตามหลักเคหะศาสตร์ที่มีให้เห็นกันแทบทุกชนชาติครับ   ซึ่งแต่ละเชื้อชาติ  ศาสนานั้นก็ล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์    คือ  ส่งเสริมความเป็นสิริมงคล , สร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกให้มีการกระทำแต่ความดีครับ    "รูปมงคล"   ก็เป็นตัวแทนแห่งโชคลาภ ความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองอันเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษชาวจีนให้ความเคารพนับถือจนสืบทอดมาถึงรุ่นลูก รุ่นหลานในปัจจุบันโดยแต่ละรูปนั้นก็มีชื่อเรียกและมีความหมายเพื่อความเป็นสิริมงคลที่แตกต่างกัน ซึ่งแฟน ๆ คนรักบ้านสามารถนำเอาสาระในด้านเคหะศาสตร์เกี่ยวกับรูปอันเป็นมงคลเหล่านี้นำไปประยุกต์ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนของท่านก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดครับ

          รูปมงคลที่จะกล่าวถึงในสัปดาห์นี้  เป็นรูปมงคลที่ได้รับความเคารพนับถือและได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งครับ   ประกอบไปด้วย รูปมงคล  "ฮก ลก ซิ่ว" และ "เทพแปดเซียน" ซึ่งความเชื่อทาง      เคหะศาสตร์ของบรรพบุรุษชาวจีนได้ให้ความหมายเอาไว้ดังนี้  

          ฮก          หมายถึง                 ตัวแทนของ โชค   ลาภ  เงินทอง  เพียบพร้อมด้วยบุตรหลาน

          ลก          หมายถึง                 ตัวแทนของ บุญ บารมี อำนาจวาสนาที่สูงส่ง  

          ซิ่ว          หมายถึง                 ตัวแทนของสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์และการมีอายุมั่นขวัญยืน

          นอกจาก  "ฮก ลก  ซิ่ว" แล้ว รูปมงคลของ  เทพแปดเซียน ก็ยังเป็นที่เคารพนับถือและนิยมนำมาประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน  อันประกอบไปด้วย  

          ทิก๋วยลี่                 หมายถึง                เซียนแห่งยาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 

          ฮั่นเจงหลี            หมายถึง                 เซียนแห่งโชคลาภ

          ลือทงบิน               หมายถึง                เซียนแห่งการรักษาโรค

          เจียงกั๋วเล้า          หมายถึง                เซียนแห่งความมั่นคง  อายุยืน และ สุขภาพดี 

          น่าใช้หัว               หมายถึง                เซียนแห่งความอุดมสมบูรณ์

          ฮ่งเซียนไกว         หมายถึง                เซียนแห่งความดีงาม

           ฮั่นเซียงจือ          หมายถึง                เซียนแห่งผู้หยั่งรู้ 

           เช่าก๊กกู่                หมายถึง                เซียนแห่งยศฐาบรรดาศักดิ์             

          นอกจากนั้นหลักการทางเคหะศาสตร์ยังได้กล่าวเอาไว้อีกว่า  สำหรับแฟน ๆ คนรักบ้านที่มิได้มีต้นกำเนิดจากบรรพบุรุษที่มีเชื้อสายจีน อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเรียกของรูปมงคลดังกล่าว  ก็สามารถหารูปมงคลตามหลักการทางเคหะศาสตร์ในรูปแบบอื่นมาตกแต่งอาคารบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลได้เช่นกัน  เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  และ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ  ตลอดจน พระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงเป็นเสมือนดวงใจของคนไทยทั่วหล้าครับ  โดยจะเป็นรูปมงคลในลักษณะที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ หรือเป็น รูปหล่อ หรือ เป็นรูปปั้นก็ได้ทั้งนั้น  ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดครับ   

<Previous   Next>