สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow เคหะศาสตร์ arrow บ้านไทย ภาคใต้
บ้านไทย ภาคใต้

บ้านไทย  ภาคใต้

          สวัสดีครับแฟน ๆ คนรักบ้าน  เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เคยนำเสนอหลักการทางเคหะศาสตร์ซึ่งเป็นความเชื่อในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของบรรพบุรุษของเราในสมัยโบราณมานำเสนอแก่แฟน ๆ คนรักบ้านไปแล้วทั้ง  3 ภาค นั่นก็คือ  ภาคอีสาน , ภาคเหนือ และ ภาคกลาง ครับ  ในสัปดาห์นี้  จึงขอนำหลักความเชื่อทางเคหะศาสตร์อีกหนึ่งภาคของบ้านเรามานำเสนอให้ครบทั้ง 4 ภาค  นั่นคือ  ความเชื่อทางด้านเคหะศาสตร์ในการสร้างอาคารบ้านเรือนของบรรพบุรุษชาวคนรักบ้านทางภาคใต้ครับ

         เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในบ้านเรานั้นอยู่ในเขตร้อนชื้น  ดังนั้น ลักษณะของ ดิน  ฟ้า  อากาศ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่าง ๆ  จึงแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่เหล่านั้นและสภาพพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเราก็ห้อมล้อมไปด้วย  ทะเลอยู่รอบด้าน ทำให้ในเขตภาคใต้มีฤดูกาลเพียง  2 ฤดู   คือ  ฤดูฝนและฤดูร้อน   แต่ก็ไม่ถึงกับร้อนจัดเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะมีแรงลมจากทะเลพัดผ่านอยู่ตลอดเวลานั่นเอง    จะลำบากหน่อยก็เฉพาะในหน้าฝนที่มีฝนตกชุกกว่าภาคอื่น ๆ เท่านั้นครับ   ด้วยเหตุนี้  บรรพบุรุษทางภาคใต้จึงนิยมก่อสร้างอาคารบ้านเรือน   โดยเน้นความเหมาะสมต่อสภาพ  ดิน  ฟ้า  อากาศ และ ประโยชน์ในการใช้สอยเป็นสำคัญ   ส่วนองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ก็เหมือนกับการสร้างบ้านของภาคต่าง ๆ ครับ   จะมีการขยับขยายบ้านให้ใหญ่โตกว่าเดิมก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  แตกต่างก็ในส่วนของชานบ้านที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างห้องครัวกับห้องนอน   จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้แคบ ๆ ไม่ให้กว้างใหญ่จนเกินไป   เพื่อความสะดวกของการใช้งานในหน้าฝนครับ   ความเชื่อทางเคหะศาสตร์ของบ้านทางภาคใต้นั้น   ด้านหน้าบ้านจะอยู่ทางทิศตะวันออก    ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นห้องครัวโดยเจ้าของบ้านจะต้องนอนหันหัวไปทางทิศใต้ให้เท้าหันไปทางด้านทิศเหนือครับ   ชาวคนรักบ้านในภาคใต้นิยมเว้นบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านเอาไว้ให้มาก ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญเพื่อเอาไว้ใช้ประกอบกิจกรรมตามประเพณีของพี่น้องทางภาคใต้ด้วยครับ

          ความเชื่อทางด้านเคหะศาสตร์ของบรรพบุรุษทางภาคใต้นั้น   จะเชื่อถือเรื่องโชคลางเป็นสำคัญ   เช่น  บันไดบ้านต้องหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกและจำนวนขั้นบันไดจะต้องเป็นเลขคี่  จึงจะเป็นสิริมงคลถ้าเป็นเลขคู่ถือว่าไม่เป็นสิริมงคล    นอกจากนั้นบรรดาคนรักบ้านชาวใต้ยังเชื่อว่า  ห้ามปลูกบ้านคร่อมตอไม้ , ห้ามปลูกบ้านตรงพื้นที่ดินที่สกปรก , ห้ามปลูกบ้านทับจอมปลวก , ห้ามปลูกบ้านบนพื้นที่ดินที่เป็นทางสัญจรไปมาของผู้คนในละแวกนั้นและห้ามปลูกบ้านบนพื้นที่ที่เป็นดินเลนสีดำ  ควรเลือกทำเลที่ตั้งที่เป็นพื้นที่ดินที่มีสีของดินเป็นสีอ่อน ๆ หรือ มีสีของดินเป็นสีแดง  มองแล้วดูสะอาดตาไม่สกปรก   เพราะ เชื่อว่า ทำเลที่ตั้งในลักษณะนี้  จะทำให้ชีวิตครอบครัวของบ้านหลังนั้น   มีแต่ความสุขกาย  สบายใจและประสบความสำเร็จต่อการดำเนินชีวิตตลอดจนหน้าที่การงานด้านอื่น ๆ ก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีครับ

<Previous   Next>