สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำด้วย “เรือนภูมิไทย”
มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำด้วย “เรือนภูมิไทย”

            สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน ในช่วงนี้ดูเหมือนว่าบ้านหลังใหญ่ของเราดูจะสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบแบบแผน อาจจะถือได้ว่าเป็นวิกฤติการณ์ทางสังคมที่รุนแรงที่สุดอีกวิกฤติหนึ่งของสังคมไทย ผมเคยพูดเสมอครับว่าประเทศก็เหมือนบ้านหลังใหญ่ จะร่มเย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยได้ก็ด้วยความสมัครสมานสามัคคีอยู่กันแบบโอบอ้อมอารีของบรรดาบ้านหลังเล็ก ผมจึงมักพูดอยู่เสมอครับว่า บ้านเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม หากเราสามารถทำให้หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมอยู่รอดปลอดภัย อยู่อย่างมีจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดีแล้ว รวมทั้งใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างรู้รักษ์สามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกัน ใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพ่อหลวงองค์เดียวกัน ทำไมต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน ทำไมไม่หันหน้าเข้าหากันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ค่อย ๆ พูดจากัน ยอมถอยกันคนละก้าว ฟังดูก็เหมือนยากครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ไม่มีใครยอมใคร ไม่มีใครยอมถอย เอาแต่จะเรียกร้องสิทธิที่ทุกคนคิดว่าพึงมีพึงได้ตีความตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญไปต่าง ๆ นาๆ ตามใจของตัวเองโดยไม่สนใจว่าจะไปเบียดเบียนผู้อื่น ก็เลยทำให้บ้านเมืองตกอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวายจับต้นชนปลายกันไม่ถูกดังเช่นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับ     

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำด้วย “เรือนภูมิไทย”

สิ่งที่ผมกังวลใจเป็นที่สุด คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่คนไทยครั้งนี้ก็คือการทำลายทุนทางสังคม "อันเป็นของดีมีอยู่" ที่คนไทยได้สะสมกันมานานนับร้อยนับพันปี ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคก่อนสุโขทัยเสียด้วยซ้ำ ทุนทางสังคมที่ผมพูดถึงนี้ ก่อเกิดมาจากภูมิบ้าน ภูมิเมือง ภูมิสังคม ที่ก่อให้เกิดเป็นความภูมิไทยที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนชนชาติใดในโลก สะท้อนมาในรูปของภาษาพูด ภาษาเขียนของไทย รูปแบบอาคารบ้านเรือนไทย รูปแบบอาหารไทย รวมไปถึงเครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักสาน ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือที่คนไทยใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่ทำให้ไหมไทยมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก รวมไปถึงภูมิปัญญาโบราณที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะการใช้ชีวิตอยู่ในขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ที่ทั่วโลกต่างกล่าวขานและใฝ่ฝันที่จะได้มาเรียนรู้และสัมผัสทุนทางสังคมอันงดงามนี้ จะเห็นได้จากกรุงเทพฯ เมืองหลวงของคนไทยได้รับยกย่องว่า "กรุงเทพฯ เมืองน่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกและเอเชีย" จากนิตยสารแทรเวลเลเซอร์ ในปี 2551 แต่ก็ไม่รู้ว่าพอมีเหตุการณ์ม็อบทั้งฝ่ายรัก ฝ่ายแค้นและฝ่ายทั้งรักทั้งแค้นรัฐบาล เผชิญหน้ากัน เรายังคงจะรักษาความเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกตามที่เขาได้จัดอันดับไว้ได้อยู่หรือไม่

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำด้วย “เรือนภูมิไทย”

            ทุนทางสังคมนี่แหละครับทำให้เกิดรอยยิ้มพิมใจแบบไทย ๆ ที่ทั่วโลกต่างหลงใหลในมิตรไมตรี รวมทั้งความโอบอ้อมอารีที่ชาวต่างชาติต่างกล่าวขานว่า ผืนดินนี้เป็นผืนดินอันอุดมที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม (LAND OF SMILE) ที่มีรอยยิ้มพิมใจ เลื่องลือกันไปไกลทั่วโลกว่า "สยามเมืองยิ้ม" ที่ยิ้มแบบสยามเป็นที่ประทับใจคนทั่วทั้งโลก แต่ก็อยู่ดี ๆ ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่า ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีต่อกันของคนไทยกลับหายไปเฉย ๆ เหลือแต่ความจงเกลียดจงชัง ทุนทางสังคมนี้แหละครับ ที่ผมเสียดายเป็นอย่างยิ่ง และผมจะไม่ยอมให้สูญหายไปโดยไม่มีการพูดถึง

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำด้วย “เรือนภูมิไทย”

            แฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาแรมเดือนที่ผ่านมา ผมได้พยายามปลุกจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นคนไทยโดยได้นำเสนอผ่านรูปแบบของ "เรือนภูมิไทย" ที่แตกต่างกัน เพราะผมเชื่อว่า หากเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้ว จริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งคุณสมบัติผู้ดีแบบไทยก็จะกลับฟื้นคืนมาสู่สังคมไทย มาเถอะครับบรรดาแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยผู้รักสงบ (แต่ถึงรบก็ไม่ขลาดนะครับ) ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอีกทั้งไม่เห็นด้วยทั้งฝ่ายรักและฝ่ายแค้นรัฐบาล ไม่เห็นด้วยในการชุมนุมประท้วงอย่างใช้สิทธิเสรีภาพจนเกินขอบเขต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ต้องมารับเคราะห์กรรมจากผู้ร่วมชุมนุมประท้วง อีกทั้งไม่เห็นด้วยและประนามการใช้ความรุนแรงยกพวกเข้าห้ำหั่นกันจนเกิดการบาดเจ็บและล้มตาย เกิดเป็นตราบาปขึ้นในหัวใจคนไทยทั้งชาติที่เห็นคนไทยกับอาวุธประหัดประหารกันเอง รวมทั้งการเลือกที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ยังแต่จะก่อให้เกิดความแตกแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำด้วย “เรือนภูมิไทย”

            ความฝันของผมที่จะฟื้นฟูความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิใจที่ได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทย ภูมิใจที่ได้ลิ้มรสอาหารไทย ภูมิใจที่ได้สวมใส่ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่นทอมือ ที่เป็นฝีมือของคนไทย ภูมิใจในรอยยิ้มสยามแบบไทย ภูมิใจในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีแบบไทย ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีก็ได้สืบทอดกันมานานนับพันปีแบบไทย ถ้าทำได้อย่างนี้ ผมกล้ารับประกันเลยครับว่าบ้านนี้เมืองนี้ อยู่ดีมีสุขแน่ สัปดาห์นี้ก็ฝากเตือนสติ บรรดาแฟน ๆ ชาวคนรักบ้านไว้เพียงแค่นี้ อย่าลืมเตือนสติให้รู้รักษ์สามัคคีแบบไทย สัปดาห์นี้คงมีสาระเพียงแค่นี้ครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับ

<Previous   Next>