สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่บอบช้ำให้กลับมาดีดังเดิมด้วย “เรือนภูมิไทย” (2)
มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่บอบช้ำให้กลับมาดีดังเดิมด้วย “เรือนภูมิไทย” (2)

            สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคอลัมภ์ยอดฮิต "บ้านไม่บาน" ของบรรดาคนรักบ้านทั่วประเทศ ได้เรียกร้องให้ชาวคนรักบ้านที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือที่เรียกว่า "พลังเงียบ" (ไซเลนเมเจอร์ริตี้) ผมคิดว่าคนกลุ่มนี้ คือคนส่วนใหญ่ที่ประมาณการกันว่าน่าจะมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งประเทศ เป็นกลุ่มคนไทยที่รักชาติ รักศาสน์ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไม่น้อยหน้าไปกว่ากว่ากลุ่มไหน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่รักรัฐบาล หรือ กลุ่มที่แค้นรัฐบาล ที่ทั้งสองกลุ่มกำลังทดสอบพลังภายในของกันและกันจนก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในขณะนี้ กลุ่มไซเลนเมเจอร์ริตี้ นี่แหละครับคือกลุ่มคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่แฝงมาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่เห็นด้วยกับการปิดถนน ปิดสนามบิน ปิดสถานีรถไฟ ปิดโรงเรียน ปิดท่าเรือ และกำลังวางแผนที่จะปิดอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายในอนาคตอันใกล้นี้ก็ปิดกันไปจนกว่าเศรษฐกิจในประเทศนี้จะล่มสลายลงจนไม่มีอะไรเหลือจะให้ปิดครับ

 

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่บอบช้ำให้กลับมาดีดังเดิมด้วย “เรือนภูมิไทย” (2)

            ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเหล่านี้ต่างก็ไม่สนใจว่า สิ่งที่ท่านทำลงไปจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแก่สังคมไทยโดยรวมสักแค่ไหน ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้พอทำบ่อยครั้งเข้าก็จะถูกทำให้เชื่อว่าเป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องและอีกทั้ง เป็นตัวอย่างในการรวมกำลังกันชุมนุมกันโดยไม่เคารพในกฎหมายไม่เคารพกฎ กติกาสูงสุดของบ้านเมือง คือ รัฐธรรมนูญ และสิ่งที่ผมกลัวที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต คือ กลุ่มต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่อีกนับสิบนับร้อยกลุ่มที่มีความคิดแตกต่างกันก็จะพากันไปสู่ความไม่เคารพในกติกา เห็นอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดกฎหมายได้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งใช้กฎหมู่กระทำการโดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายได้ เกิดลัทธิเลียนแบบและเอาอย่างที่จะทำตามกันไปทั่วทั้งประเทศ ที่สุดแล้วก็จะนำพาสังคมไทยไปสู่ความขัดแย้ง ซึ่งมีรูปแบบที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นลงมือประหัตประหารกัน เข่นฆ่ากันไม่รู้จักจบรู้จักสิ้น ไม่รู้รักษ์สามัคคี แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นก๊กเป็นเหล่า ยิ่งนานวันรอยร้าวเล็ก ๆ ทางความคิดที่แตกต่างนี้ก็ยิ่งขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างจนเกิดสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดไร้ระเบียบ กฎเกณฑ์ เป็นผลให้สังคมไทยกลับไปสู่สังคมยุคมืดที่ล้าหลังทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่บอบช้ำให้กลับมาดีดังเดิมด้วย “เรือนภูมิไทย” (2)

            สำหรับสาระน่ารู้ของบ้านไม่บานในสัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ก็ยังเป็นรูปแบบของ "เรือนภูมิไทย" อีก 4 รูปแบบ เพราะผมเชื่อว่า สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีทาง "การเมือง" ได้จึงจำเป็นต้องกลับไปสู่ "การบ้าน" ดึงทุกอย่างกลับไปสู่บ้าน กลับไปแก้ปัญหาที่บ้าน กลับไปฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักษ์สามัคคีแบบไทยโดยมาเริ่มต้นกันใหม่ที่บ้าน

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่บอบช้ำให้กลับมาดีดังเดิมด้วย “เรือนภูมิไทย” (2)

            จากเหตุการณ์ที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงแห่งความสับสนวุ่นวาย สำหรับผมแล้วจึงเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมของผมที่จะต้องดึงคนกลับบ้าน ดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผมจะจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบบูทิคอพาร์ตเมนท์,โรงแรมขนาดเล็ก,รีสอร์ทและบ้านไม่บาน ภายใต้กรอบแนวคิดแบบ "เรือนภูมิไทย" เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทยและฟื้นฟูจริยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรมในอาคารบ้านเรือนแบบไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ. ห้องมิตติ้งรูม 2 และถือเป็นการเปิดตัววีซีดีบ้านไม่บานชุดใหม่ล่าสุด ในชุด "เรือนภูมิไทย" ที่ผมตั้งใจทำขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นไทย เพื่อฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำด้วย "ของดีมีอยู่" อันเป็นภูมิบ้าน ภูมิเมือง ภูมิสังคมของไทย ในการบรรยายครั้งสำคัญนี้ สำหรับผมแล้วจงใจที่จะจัดหัวข้อของการบรรยายให้ถูกต้องตรงประเด็นกับสถานการณ์บ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่สังคมกำลังสับสนวุ่นวายและหลงทางไม่รู้ว่าจะก้าวเดินไปทางไหน จึงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เรากลับไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงรวมทั้งค้นหาบรรดา "ของดีมีอยู่" อันเป็นภูมิปัญญาของไทยนอกจากนั้นในการบรรยายครั้งนี้ จะมีการแจกฟรีรูปแบบอพาร์ตเม้นท์,รีสอร์ทและบ้านที่ได้ถูกออกแบบภายใต้กรอบความคิดแบบ "เรือนภูมิไทย" ให้แก่ผู้ร่วมฟังการบรรยายทุกท่าน รวมไปถึง แจกวีซีดี ชุดใหม่ล่าสุด "เรือนภูมิไทย" พร้อมลายเซ็น อ.ดร.เชี่ยว ชอบช่วย มูลค่า 249 บาท ฟรี แก่ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดครับ สามารถสำรองที่นั่งแต่เนิ่น ๆ ได้ที่ สำนักงานบ้านไม่บาน โทร. 02-2451399,02-6441478 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.homeloverthai.com

มาร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเมืองที่บอบช้ำให้กลับมาดีดังเดิมด้วย “เรือนภูมิไทย” (2)

            ฉบับหน้ามาดูกันครับว่า "เรือนภูมิไทย" ของหมู่เฮาทั้ง 8 รูปแบบของชาวบ้านไม่บานจะช่วยให้ปัญหาที่บ้านหลังใหญ่กำลังเผชิญอยู่ ให้ทุเลาเบาบาง ลดความรุนแรง ลดความขัดแย้งลงได้อย่างไร แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ สัปดาห์นี้คงมีแค่นี้ สวัสดีครับ

<Previous   Next>