สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow รูปแบบพระเมรุมาศ, พระเมรุ, สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (2)
รูปแบบพระเมรุมาศ, พระเมรุ, สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (2)

            ในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นช่วงวันเวลาที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกภาคส่วนและทุกหมู่เหล่าที่ได้มีโอกาสร่วม พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพรวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเสมือนแสงสว่างใสสาดส่องลงมาจากฟ้า ประทานลงมาพร้อมกับความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรแด่ปวงชนชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก แม้พระองค์ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเสด็จไปในถิ่นแคว้นแดนไกลในสถานที่ต่าง ๆ แม้จะลำบากยากเข็ญสักเพียงใด ขอเพียงพระองค์ทรงทราบว่าที่นั่นมีพสกนิกรของพระองค์ท่านกำลังตกทุกข์ยากกันอยู่ก็จะทรงมุ่งมั่นบุกบั่นฝ่าฟันเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปรียบประดุจสายรุ้งสีทองจากฟ้าที่สาดส่องลงมาเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารนั้น ๆ แต่มาบัดนี้ "นางฟ้า" พระองค์นี้ได้เสด็จกลับคืนสู่สรวงสวรรค์แล้ว ประชาชนชาวไทย ต่างพร้อมใจกัน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ

รูปแบบพระเมรุมาศ, พระเมรุ, สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (2)

            ในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ นั้น คณะกรรมการฝ่ายจัดการ ฯ ได้ยึดแนวทางในการจัดงานเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่วนรูปแบบของพระเมรุที่สง่างามอย่างสมพระเกียรติของพระองค์นั้น น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่นสถาปนิกผู้ออกแบบได้ใช้ต้นแบบร่างมาจากแบบร่างของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ใช้แบบยอดปราสาท ในงานออกแบบและก่อสร้างพระเมรุของพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในครั้งนี้

รูปแบบพระเมรุมาศ, พระเมรุ, สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (2)

            ในการออกแบบพระเมรุได้คำนึงถึงความเชื่อตามแบบโบราณราชประเพณีเรื่องเขาพระสุเมรุ เป็นเหตุเป็นผลให้ไม่ว่าจะเป็นพระเมรุที่สร้างขึ้นในรัชสมัยใดก็มักจะใช้แบบพระเมรุเป็นทรงปราสาท โดยมีอุดมคติที่ยึดเอาเขาพระสุเมรุเป็นหลัก ซึ่งมีความหมายว่า เป็นปราสาทอันเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพยดา เอกลักษณ์ของพระเมรุที่จะใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อยู่ที่หน้าบันทั้ง ๔ ทิศ เนื่องจากได้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร กว ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มาประดิษฐานที่หน้าบันของพระเมรุทั้ง ๔ ด้าน เหนือขึ้นไปเป็นกร ๕ ชั้นบันแถลง (หมายถึงวิมานของแต่ละชั้น) ถัดขึ้นไปเป็นบัวกลุ่ม ๕ ชั้น แสดงถึงความอบอุ่นอ่อนโอน เมื่อดูภาพรวมโครงสร้างพระเมรุจะเบา คล้าย ๆ ดอกบัวรองรับยอดปลี ถัดขึ้นไปจะมีเม็ดเล็ก ๆ เรียกว่า เม็ดน้ำค้างประดับขั้นกลางปลีอยู่ก่อนถึงยอดเศวตฉัตร ๗ ชั้น เม็ดน้ำค้างในความหมายสถาปัตยกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นยอดปราสาท ยอดมณฑป คือเป็นที่สุดยอดของความบริสุทธิ์ เทียบได้กับสีขาว ในทางคติความเชื่อพุทธศาสนาหมายถึงขั้นสุดท้ายหรือสิ่งท้ายสุดขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เช่นเดียวกับคติความเชื่อเรื่องดอกบัวในพุทธประวัติ ชาดก ตำนานและพระสูตรต่าง ๆ ที่คนไทยนำมาเป็นดอกไม้มงคล นอกจากนั้นยังได้นำเอาเม็ดน้ำค้างมาเป็นองค์ประกอบของรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีบนยอดปลีปลายแหลม เพราะเวลามองไกล ๆ เหมือนปลายแหลมจะขาด แต่มีเม็ดน้ำค้างมาคั่นก็จะทำให้เห็นมีจุดต่ออยู่ของปลายยอดแหลม ถัดจากเม็ดน้ำค้างขึ้นไปบนยอดบนสุดปักสัปตปฎลเศวตฉัตร ๗ ชั้นเป็นเครื่องราชูปโภคประดับพระราชอิสริยยศ สำหรับความสูงของพระเมรุจากฐานถึงยอดอยู่ราวประมาณ ๓๕ เมตร ถือว่ามีความใกล้เคียงของพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีความสูง ๓๖.๓๐ เมตร ความกว้างมีขนาดใกล้เคียงกันคือ ๒๖-๒๗ เมตร รวมทั้งลวดลายศิลปกรรมพระเมรุก็มีลักษณะใกล้เคียงและเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้สมพระเกียรติแด่ "นางฟ้า" พระองค์นี้

รูปแบบพระเมรุมาศ, พระเมรุ, สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (2)

            สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสาระที่ได้นำเสนอในสัปดาห์ที่แล้วครับ ผมขอนำเสนอรูปแบบของพระเมรุและพระเมรุมาศในรูปแบบต่าง ๆ โดยเริ่มจากพระเมรุมาศของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๘ รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีไปจนถึงพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ชาวคนรักบ้านได้เห็นวิวัฒนาการในรูปแบบพระเมรุและพระมาศในรัชสมัยต่าง ๆ

รูปแบบพระเมรุมาศ, พระเมรุ, สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (2)

            สุดท้ายนี้ ผมและคณะทำงานชาวบ้านไม่บานใคร่ขอน้อมเกล้าตั้งจิตอธิษฐาน ส่ง "นางฟ้า" อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระองค์นี้ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และขอปวารณาตนว่าจะขอเดินหน้าทำความดีเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอย่างเต็มกำลัง สติ ปัญญา และความสามารถครับ

รูปแบบพระเมรุมาศ, พระเมรุ, สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (2)

<Previous   Next>