สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

พันธุ์ไม้ประดับ

          สวัสดีคับท่านผู้อ่านทุกท่าน หลังจากฉบับที่ผ่านมาได้นำเสนอแนวความคิดในการจัดสวนไป ส่วนในฉบับนี้จะได้เสนอลักษณะและตัวอย่างพันธุ์ไม้ประดับบางชนิดเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้นำข้อมูลของพันธ์ไม้ไปประยุกต์ตกแต่งสวน

          ความงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้หรือดอกไม้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้คนเราได้บริโภคด้วยประสาทสัมผัส โดยมิได้ตั้งใจอันเป็นความต้องการสิ่งหนึ่งของคนเราภายใต้จิตสำนึก ก่อให้เกิดสิ่งบันดาลให้คนเรามีความเจริญทางด้านจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม และนอกจากนี้คุณค่าของต้นไม้ ดอกไม้ยังประโยชน์ประโยชน์แก่มวลมนุษย์นานับปการ

          ไม้ล้มลุก หมายถึงต้นไม้ที่อายุอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี มีเนื้ออ่อน เช่น พวกหญ้า พลับพลึง กุหลาบ ดาวเรือง เป็นต้น

          ไม้พุ่ม หมายถึงไม้เนื้อแข็ง ตั้งลำดับเป็นอิสระได้ มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร การแตกกิ่งก้านไม่สูงจากพื้นดิน เช่น ชบา กาหลง ช้องนาง พวงทองต้น เป็นต้น         

          ไม้เถาแบ่งเป็นสองประเภท คือ ไม้เถาล้มลุก เช่นพวงแส พวงชมพู สร้อยอินทนิล ฟักแฟง แตงโม และไม้เถายืนต้น เช่นช่อฟ้า ชำมะนาด ลัดดาวัลย์ ต้นไม้เถานี้ บางชนิดมีมือจับยึด หรือมีหนามไว้เกาะเกี่ยว เพื่อยึดวัตถุอื่นเพื่อทรงตัวอยู่ได้ หรืออาจเลื่อยคลานไปตามพื้นดินก็ได้

          ไม้ยืนต้น เป็นต้นที่มีเนื้อแข็ง โดยมากมีลำต้นขนาดใหญ่กว่าพุ่มดำรงตัวเองอยู่ได้อายุยืนยาว เช่นมะม่วง มะขาม ประดู่

 ข้อมูลที่จะนำท่านไปสู่วิธีการปลูกเลี้ยงรักษา

1.อุณหภูมิ

 ๐ เย็นหรือเย็นจัด ( 40 -60 องศา F )

 ๐ เย็นปานกลาง ( 50-70 องศา F )

 ๐ อบอุ่น ( 62- 85 องศา F )

 2. บริเวณที่ตั้ง

 ๐ เรือนต้นไม้ ( เรือนหลังคาระแนงใช้สำหรับต้นไม้ในร่มหรือปลูกชำ )

 ๐ เรือนกระจกสำหรับไม้ที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษ

 ๐ บริเวณกลางแจ้งและต้องการลมพัดผ่าน

 3. แสงแดดที่ต้องการ

 ๐ กลางแสงแดดจัด

 ๐ ผ่านระแนงหรือตาข่ายกรองแสง

 ๐ อยู่ในร่ม

 4. ดินร่วน

 5. ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีวัตถุ ( ประกอบด้วยไม้ผุ + ปุ๋ย + อิฐป่น )

 6. ความชื้นและการให้น้ำ

พันธ์ไม้ประดับที่น่าสนใจ

พันธุ์ไม้ประดับ

1.ดราซีน่า วิคตอเรีย ( หอกราชวังสัน )

2.กุหลาบหิน

3. ดอกผีเสื้อ

4. ปริกหางกระรอก

5. เบญจมาศหนู

6. อาลีซั่ม

นายสวนสวรรค์

<Previous   Next>