สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow สวนในบ้าน arrow ดินปลูกไม้กระถาง
ดินปลูกไม้กระถาง

ดินปลูกไม้กระถาง

ดินปลูกไม้กระถาง

         

          หากเป็นการจัดสวนของบรรดาแฟน ๆ คนรักบ้านในบริเวณรอบบ้านหรือบริเวณหน้าบ้านการจัดสวนในรูป แบบปลูกพืชพรรณไม้ลงพื้นดินโดยทั่วไปรวมถึง ปัจจัยต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเพื่อการเจริญเติบโตก็คงจะให้ความสำคัญอยู่ที่ประเภทของบรรดาพรรณไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นการปลูกลงพื้นดินในบริเวณกว้างกิจกรรมใน การรดน้ำต่าง ๆ อาจจะมากซักหน่อย แต่ปัญหาการกักเก็บน้ำที่อาจทำให้พรรณไม้เน่าเสียได้ ก็คงจะลดน้อยลงไปครับ

          แต่สำหรับพรรณไม้ที่เพาะปลูกลงไปในกระถางใบสวย ๆ นี่สิที่บรรดาแฟน ๆ คนรักบ้านต้องดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษกว่าการเพาะปลูกในบริเวณทั่วไป ซึ่งดินที่ใช้สำหรับปลูกพรรณไม้ในกระถางเพื่อความเหมาะสมในการเจริญเติบโตก็มีแบ่งออกไปหลายประเภทเช่นกันครับซึ่งในปัจจุบันดินปลูกไม้กระถางก็ยังเป็นที่นิยมกับอยู่ เช่น ดินขุยไผ่ เป็นดินที่เหมาะสำหรับนำมาผสมปลูกพรรณไม้ในกระถางเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีลักษณะดินที่ร่วนซุย โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถระบายน้ำและความชื้นได้ง่าย ที่สำคัญยังเป็นดินที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความคงทนต่อการสลายตัวของแร่ธาตุที่จำเป็นของพืชในดินให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้า ๆ จึงเหมาะที่จะนำมาปลูกพืชในกระถางอย่างยิ่งครับ

ดินปลูกไม้กระถาง

          ดินชนิดต่อมา เรียกว่า ดินใบก้ามปู ที่เกิดจากการทับถมของใบก้ามปูที่ร่วงหล่นลงมาเรื่อย ๆ นาน ๆ เข้าเป็นดินปุ๋ยหมัก ที่มีคุณสมบัติโปร่ง ระบายน้ำได้ดีสามารถนำไปผสมเพื่อ ปลูกพันธ์ไม้ได้งอกงาม สมบูรณ์เต็มที่ เพราะมีไนโตรเจนสูงแต่สามารถสลายตัวได้เร็ว ซึ่งก็มีข้อแนะนำอยู่ว่าก่อนนำดินดังกล่าวไปใช้ ทางที่ดีควรนำไปคลุกน้ำยาจำพวก ออโฮไซด์ลงไปก่อน เพื่อป้องกันเห็ดหรือเชื้อราที่เกิดจากการทับถมของฝักก้ามปูที่ร่วงหล่นมาด้วยครับ สัปดาห์หน้าแฟน ๆ คนรักบ้านที่รักต้นหมากรากไม้ทั้งหลายมาศึกษาวิธีการเลือกดินที่จะปลูกไม้กระถางชนิดต่าง ๆ กันต่อครับ

<Previous   Next>