สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow Scoop พิเศษ arrow บ้านไม่บาน arrow เรือนไม้ไม่บาน 4 ภาค (3) เฮือนอีสานไม่บาน
เรือนไม้ไม่บาน 4 ภาค (3) เฮือนอีสานไม่บาน

เรือนไม้ไม่บาน 4 ภาค (3) เฮือนอีสานไม่บาน

          สำหรับ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาบ้านไม่บานได้นำเสนอ เรือนไม้สักไม่บานไปแล้ว 2 ภาคอันได้แก่ภาคกลาง และ ภาคเหนือ มาถึงฉบับนี้เป็นคิวของเรือนอีสานกันบ้างครับ

          อีสานนั้น แม้จะเป็นดินแดนที่ราบสูงที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอาจจะน้อยกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศไปสักนิด แต่ก็เป็นที่กล่าวกันว่าคนอีสานนั้นมีน้ำใจหากใครได้ผูกเสี่ยวเป็นเพื่อนกับคนอีสานแล้วไม่มีการทอดทิ้งกันเป็นอันขาดครับ นอกจากนี้คนอีสานยังรักความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่สมถะและเรียบง่าย ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นในการสร้างเรือนอีสานครับ

เรือนไม้ไม่บาน 4 ภาค (3) เฮือนอีสานไม่บาน

          เรือนอีสานนั้นมีคติความเชื่ออยู่มากมายโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่ในการปลูกสร้าง คนอีสานจะคัดพิจารณาเอาสถานที่ที่สภาพภูมิประเทศของผืนดิน ราบเรียบ ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีจอมปลวก ไม่มีหลุมผี ไม่มีตอไม้ เมื่อเลือกสถานที่ปลูกเรือนได้แล้วก็จะมีการเสี่ยงทายพื้นที่ โดยจัดข้าว 3 กระทง คือ ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวดำ และข้าวเหนียวแดงอย่างละกระทงนำไปวางไว้ตรง หลักกลางที่ดินเพื่อให้กากิน หากกากินข้าวเหนียวคนอีสานว่า "ดีอีหลี" จะอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีวิธีเลือกสถานที่ปลูกเรือนอีกวิธี คือ "การชิมรสของดิน" ทำได้โดยการขุดหลุมในบริเวณที่ดินลึกราวศอกเศษ ๆ เอาใบตองปูไว้ที่ก้นหลุม และหาหญ้าคาสดมาวางไว้บนใบตองทิ้งไว้หนึ่งคืน ไอดินจะจับเป็นเหงื่ออยู่บนใบตอง ให้ชิมเหงื่อดังกล่าว หากมีรสหวาน เป็นดินที่พอจะปลูกเรือนอยู่ได้หากมีรสจืดเป็นดินที่เป็นมงคล หากมีรสเปรี้ยวหรือเค็ม เป็นดินที่อยู่ได้แต่ไม่ใคร่ดีนัก

          นอกจากนี้ชาวอีสานยังมีฤกษ์ของการปลูกเรือนตามเดือนต่าง ๆ ตามคติความเชื่อเรียกว่าฤกษ์เดือนและยังมี ฤกษ์วัน โดยวันที่ถือว่าเป็นมงคลในการปลูกเรือนคือวันจันทร์ วันพุธ และพฤหัสบดี ครับ

เรือนไม้ไม่บาน 4 ภาค (3) เฮือนอีสานไม่บาน

          "เรือน" หรือ "เฮือนอีสาน" นั้นมีความเชื่อในการวางอาคารให้ขนานไปในแนวตะวันออกตะวันตก เรียกว่า การวางเรือนแบบ "ล่องตาเว็น" คือวางขนานกับทางเดินของดวงอาทิตย์ การวางเรือนลักษณะนี้ ทำให้ป้องกันความร้อนจากแสงแดดและระบายอากาศได้ดีตลอดทั้งปีนั่นเอง ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเฮือนอีสาน คือ บริเวณรอบ ๆ เฮือนอีสานจะไม่นิยมทำรั้วบ้านเพราะเป็นสังคมแบบเครือญาติ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทุกคนในหมู่บ้านนั้นรู้จักกันหมดครับ ทำให้ชวนนึกถึงหมู่บ้านจัดสรรในเมืองกรุงที่มีรั้วรอบขอบชิดน่าอึดอัดแทนจริง ๆ ครับ

          เรือนอีสานนั้นจะประกอบด้วยเรือนนอนใหญ่ ที่วางจั่วรับทิศตะวันออกตะวันตกโดยมีห้องนอนลูกชาย ห้องนอนลูกสาวและห้องนอนพ่อแม่ ส่วนชั้นล่างของเรือนบ้าน มักกั้นเป็นคอกสัตว์เลี้ยงประเภทวัวควายได้อีกครับ ถัดลงมาเป็นส่วนที่ลดระดับลงมาจากเรือนนอนใหญ่ เรียกว่า "เกย" มีลักษณะคล้าย ๆ "เติ๋น" ของเรือนทางภาคเหนือ เป็นชานโล่งมีหลังคาคลุม ใช้เป็นที่รับแขกรับประทานอาหาร และเป็นส่วนเอนกประสงค์ของบ้าน พื้นที่ใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เก็บฟืนและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ส่วน "เรือนไฟ" (เรือนครัว) จะมีลักษณะเป็นจั่วโปร่ง ฝาเป็นฝาไม้ไผ่สานลายทแยงสามารถระบายควันไฟได้ดี ส่วน ชานบ้าน หรืออาจจะเรียกว่า ชานแดด นั้น เป็นส่วนที่เชื่อมส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าเรือน มี "ฮ้างแอ่งน้ำ" อยู่ตรงขอบของชานแดดไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยด้วยน้ำดื่มเย็นชื่นใจครับ

          จะเห็นได้ว่าชาวอีสานนั้นใช้สอยทุกพื้นที่ภายในบ้านได้อยู่คุ้มค่าและอัตถะประโยชน์สะท้อนวิถีชีวิตที่แสนจะงามง่าย ความเป็นอยู่ของคนอีสานที่เป็นนักสู้ชีวิตมีชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายสะท้อนออกมาเป็นเรือนอีสานไม่บานที่เห็นอยู่ครับ

เรือนไม้ไม่บาน 4 ภาค (3) เฮือนอีสานไม่บาน

          หากบรรดาแฟน ๆ คนรักบ้านต้องการติชม หรือมีข้อเสนอแนะประการใด หรือ ต้องการร่วมสมัครเป็นสมาชิก "ชาวบ้านไม่บาน" เพื่อติดต่อขอรับรูปแบบบ้านไม่บาน หรือ อาคารพาณิชย์และอพาร์ตเม้นท์รูปแบบต่าง ๆ กว่า 80 แบบ ก็สามารถติดต่อได้ที่ อ.เชี่ยว หรือ ผศ. ภัทรพล เวทยสุภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม. 10200 หรือ "รายการคนรักบ้าน" ชั้น 12 A อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 44 หมู่ 10 ถ.บางนา - ตราด กม. 4.5 บางนา กทม. 10260 พร้อมส่งซองติดแสตมป์มูลค่า 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง มาตามที่อยู่ดังกล่าวด้วยครับ

<Previous   Next>