สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow กฎหมายคลายเส้น arrow ลักษณะการจัดห้องน้ำ
ลักษณะการจัดห้องน้ำ

ลักษณะการจัดห้องน้ำ

          ห้องน้ำห้องส้วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบ้านของบรรดาคนรักบ้าน เป็นห้องที่เราจำเป็นต้องใช้กันเป็นประจำ เพื่อทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งบางท่านอาจจะใช้เวลาในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนานเป็นพิเศษ และห้องน้ำห้องส้วมอาจจะเป็นมุมผ่อนคลายมุมหนึ่งของบางท่าน ดังนั้นเราจึงควรจะดูแลรักษาห้องน้ำห้องส้วมของเราให้สะอาด ปลอดภัย มีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทำให้เรามีความรู้สึกดีๆเมื่อได้เข้ามาใช้ ซึ่งในความคิดของผม ผมว่าห้องน้ำที่ไหนๆก็ให้ความรู้สึกดีๆไม่เท่ากับที่บ้านเรา หรือท่านผู้อ่านคิดเช่นไร

          ห้องน้ำห้องส้วมควรจะแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งออกจากกัน และควรปูพื้นด้วยกระเบื้องที่มีพื้นผิวหยาบกันลื่น เพื่อความปลอดภัยต่อท่านและสมาชิกในครอบครัว

          บรรดาแฟนๆคนรักบ้านทราบหรือไม่ว่าตามกฎหมายกำหนดนั้น ห้องน้ำห้องส้วมจะต้องมีลักษณะการจัดห้องอย่างไร ?

          สำหรับบ้านที่มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกจากกันนั้น พื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และความกว้างของห้องต้องไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือถ้าห้องน้ำกับห้องส้วมอยู่รวมกัน จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร และห้องส้วมหรือห้องอาบน้ำ จะต้องมีช่องระบายอากาศให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง เพื่อความโปร่งสบายของห้อง

          เมื่อทราบดังนี้แล้วห้องน้ำห้องส้วมของท่านจัดได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ หากว่ายังไม่ถูกต้อง ก็ควรจะแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดซะนะครับ เพื่อคนรักบ้านจะได้คุยได้ว่า "ส้วมที่บ้านของฉันถูกกฎหมายแล้วของเธอล่ะถูกกฎหมายหรือยัง"

นายตุลา

<Previous   Next>