สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

ชั้นลอย

ชั้นลอย

          สวัสดีครับชาวคนรักบ้านทุกท่าน กฎหมายคลายเส้นสัปดาห์นี้จะกล่าวถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับชั้นลอย ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคาร ทาวเฮาส์ ตึกแถว ห้องแถวต่างๆครับ

          ชั้นลอย ก็คือพื้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่อยู่ระหว่างชั้นสองชั้นของสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีเสามารองรับน้ำหนักโดยตรง

          แฟนๆคนรักบ้านท่านทราบหรือไม่ครับว่ากฎหมายได้กำหนดข้อเกี่ยวข้องกับชั้นลอยไว้ว่าอย่างไรบ้าง

          ครับตามที่กฎหมายกำหนดนั้นการทำชั้นลอย อาคารที่จะทำได้นั้นต้องมีความสูงตั้งแต่ 5.00 เมตร เป็นต้นไป และพื้นที่ของชั้นลอยต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ห้อง (แต่หากเกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ห้องแล้วตามตัวบทกฎหมายก็นับเป็นอีกชั้นนะครับ) และระยะดิ่งระหว่างชั้นพื้นกับชั้นลอยต้องไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตรนะครับ

          ชาวคนรักบ้านที่กำลังจะสร้างบ้าน สร้างอาคารก็ลองไป สำรวจตรวจสอบในแบบพิมพ์เขียวหรือแบบที่ใช้ในการก่อสร้างดูนะครับว่าอาคารของท่านนั้นเป็นชั้นลอยรึว่าเป็นอีกหนึ่งชั้นเลย เพราะการนับชั้นของอาคารนั้น มีผลต่อกฎหมายอื่น ๆ ที่จะตามมาด้วยครับ อาคารที่มีจำนวนชั้นที่แตกต่างกันก็จะมีกฎหมายควบคุมส่วนอื่น ๆ ที่ต่างกันออกไป อธิเช่นอาคาร4 ชั้นสามารถยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างที่สำนักงานเขตที่บ้านเลขที่ตั้งอยู่แต่หากเกิน 5 ชั้นต้องไปยื่นขอที่ที่ทำการ กทม. ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการจะแตกต่างกันและมีความยากง่ายต่างกันครับ

"นายตุลา"

<Previous   Next>