สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

ประตูหนีไฟ

ประตูหนีไฟ

          ประตูหนีไฟหมายถึงประตูปิดบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองอัตราการทนไฟตามมาตรฐานสากล

          ประตูเหล็กธรรมดาไม่สามารถนำมาใช้เป็นประตูหนีไฟเนื่องจากไม่สามารถกันความร้อนและกันควันไฟและยังเกิดการบิดงอได้เมื่ออุณหภูมิสูงได้นะครับ องค์ประกอบประตูทนไฟรวมไปจนถึงกรอบประตูและบานพับ ต้องสามารถทนความร้อนจุดหลอมละลายเกินกว่า 800'C นอกจากนี้อุปกรณ์ผลักประตูจะต้องใช้ กุญแจหรือกลอนที่สามารถเปิดออกได้จากภายในโดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือวิธีการพิเศษ (PANICBAR หรือ PUSH BAR) และมี ประตูที่ทำหน้าที่ปิดเปิดประตูได้อัตโนมัติ (DOOR CLOSER) และตัวบานประตูจะต้องเป็นสีแดงครับ ข้อกำหนดเหล่านี้ล้วนมีไว้เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอัคคีภัย หรือ เหตุฉุกเฉินขึ้น

          กุญแจลูกบิดธรรมดาไม่สามารถใช้กับประตูหนีไฟได้เนื่องจากอาจจะปิดล็อกและเปิดไม่ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับ

          สำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือห้องที่มีความจุเกิน 50 คน บานประตูจะต้องเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีออกจากอาคาร หลักการจัดวางทางหนีไฟที่ถูกต้องจะต้องจัดทางที่นำไปสู่ทางหนีไฟอย่างน้อย 2 ทางครับ ทั้งนี้ประตูหรือทางหนีไฟทั้ง 2 ทางนี้จะต้องอยู่คนละด้านของห้องหรืออยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า1-2 ของระยะทะแยงที่มากที่สุดของห้องครับ หลักการนี้ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานและใช้ใด้ทุกกรณี เมื่อทราบหลักการเช่นนี้แล้ว ก็ควรนำไปปฏิบัติ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

"นายตุลา"

<Previous   Next>