สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถ

          ในยุคปัจจุบันเรากำลังพบกับสภาวะน้ำมันแพง รัฐบาลจึงมีโครงการต่าง ๆ ออกมามากมายเพื่อประหยัดน้ำมัน ทั้งปิดปั้มน้ำมันหลัง 6 ทุ่ม และรณรงค์การลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถบริการสาธารณะหรือบริการขนส่งมวลชนแทน ซึ่งแฟนๆ คนรักบ้านก็ควรจะช่วยกันประหยัดเพื่อชาติด้วยนะครับ อย่างเช่นนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณอาคารจอดรถของสถานีรถไฟฟ้าแล้วใช้บริการรถไฟฟ้าของรัฐบาลที่ในปัจจุบันก็ให้บริการทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของรถไฟลอยฟ้า ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องเจอกับปัญหารถติด และก็เป็นการประหยัดพลังงานด้วยครับ

          ครับวันนี้กฎหมายคลายเส้นจึงมาพูดถึงเรื่องของอาคารจอดรถ ซึ่งแฟนๆ คนรักบ้านทราบไหมครับว่าข้อกำหนดในกฎหมายได้กำหนดไว้เกี่ยวกับอาคารจอดรถยนต์ไว้อย่างไรบ้าง

          ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นอาคารจอดรถจะต้องมีระยะดิ่ง หรือระยะความสูงระหว่างพื้นที่จอดรถ, ทางเดินรถ และทางลาดขึ้นลงของรถ กับส่วนที่ต่ำที่สุดของชั้นถัดไปของอาคาร ต้องไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร

          และส่วนพื้นที่ที่ใช้จอดรถต่างระดับจะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 1 เมตร เฉพาะส่วนที่เหลื่อมกันนั้นจะมีความสูงน้อยกว่า 2.10 เมตรก็ได้

          สำหรับแฟนๆ คนรักบ้านที่ใช้บริการอาคารจอดรถอยู่บ่อยๆ ก็ลองสังเกตดูนะครับว่าอาคารที่ท่านใช้จอดรถเป็นประจำนั้นได้ทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้หรือเปล่า หากว่าไม่ถูกต้องก็ควรจะแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเสียนะครับ ส่วนข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารจอดรถยังมีรายละเอียดอีกมากแล้วผมจะมานำเสนอในโอกาสต่อไป

<Previous   Next>