สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow Scoop พิเศษ arrow กฎหมายคลายเส้น arrow การติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด
การติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด

การติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด

          มีอาคารบ้านเรือนหลายหลังที่มีการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยข้าวของเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปกป้อง คุ้มครองทรัพย์สินของท่านโดยการติดตั้งลูกกรงหรือเหล็กดัด เพื่อช่วยป้องกันเรื่องร้าย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาลซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์มิคาดฝันขึ้นมาเมื่อไหร่ เช่น การงัดแงะจากโจรผู้ร้าย รวมทั้งผู้ที่ไม่ประสงค์ดีทั้งหลายหรือพวกถ้ำมอง โรคจิต เป็นต้น แต่ตามกฎหมายแล้วการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด ก็มีข้อห้ามอยู่เช่นกันครับ

          ในกรณีที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด ที่ประตู หน้าต่างไม่ว่าจะเป็นด้านนอก หรือ ด้านในตัวอาคารตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป ไม่ควรที่จะอยู่ในลักษณะที่กีดขวางเส้นทางการหนีออกจากตัวอาคารขณะเกิดปัญหาอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติประเภทอื่น ๆ รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่กีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในตัวอาคาร หรือทำให้ เมื่อเกิดอัคคีภัยโดยไม่มีช่องทางอื่นที่จะออกสู่ภายนอกได้ทางกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการจัดให้มีช่องทางที่สามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้ทันที โดยต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร อย่างน้อยต้องเป็นหนึ่งในช่องทางในแต่ละชั้นของอาคารนั้น ๆ ครับ จะว่าไปแล้วการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด ก็มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ ไปพร้อมกันครับ เพราะสามารถคุ้มครองป้องกันภัยที่จะทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านและบรรดาคนที่ท่านรักได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นอันตรายต่อท่านและครอบครัวที่ท่านรัก ในยามเกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติประเภทอื่น ๆ ครับ

<Previous   Next>